ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Активите на частните пенсионни фондове у нас надхвърлят 21.3 млрд. лева

КФН Комисия зя финансов надзор сграда

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове у нас към края на септември е 4 977 246 души. Броят им нараства спрямо декември миналата година с 53 992 души, а спрямо септември година по-рано със 77 212. Това показват данните от Комисията за финансов надзор с обобщената информация от отчетите, представени от пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието.

Най-голям дял от осигурените е концентриран в универсалните пенсионни фондове – 80.34 на сто. Българите, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от по 12.91 на сто и 6.55 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0.20 на сто от всички.

Към края на септември нетните активи на пенсионните фондове са на обща стойност 21.35 млрд. лева. В сравнение с декември миналата година сумата нараства с 11.10 на сто, а в сравнение със септември година по-рано – със 17.30 на сто, посочват от регулатора.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 18.32 на сто спрямо септември 2022 година. Това е логично, тъй като в тях се осигуряват най-много хора. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно от по 12.85 на сто и 9.15 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 7.60 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през деветмесечието на тази година са общо 1.87 млрд. лв. и се увеличават с 13.57 на сто в сравнение с деветмесечието на миналата година. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 16.02 на сто, а в ППФ 12.81 на сто. Намаление обаче има в постъпленията от осигурителни вноски при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми, посочват от КФН.

Хората, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към края на септември са 18 449, от които 2174 пенсионери и 16 275 българи с разсрочени плащания. Това са всички, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През деветмесечието от фондовете за извършване на плащания са изплатени 3.12 млн. лв. за пенсии, 47.85 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 186 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. 

Средният размер на изплатените пенсии през деветмесечието е 227.13 лв., а средният размер на разсроченото плащане 407.02 лева. В сравнение с деветмесечието на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 16.62 лв., а средният размер на разсроченото плащане е с 65.48 лв. по-висок.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст