ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Активите на инвестиционните фондове у нас надхвърлят 9 млрд. лв. в края на септември

пазари пазар пари бизнес борса предприемач

Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 827.6 млн. лева в сравнение със септември 2022 г. и със 119.6 млн. лева  спрямо юни тази година. Това отбелязват от БНБ.

Като процент от БВП* общият размер на активите на местните и чуждестранните нвестиционни фондове към септември е 4.8% при 4.9% от БВП към септември 2022 г. и 4.8% към края на второ тримесечие на тази година.

Към края на септември

активите на българските инвестиционни фондове достигат 2.90 млрд. лева

като на годишна база те се увеличават с 257.1 млн. лева. В сравнение с юни тази година активите се увеличават с 80.7 млн. лева.

Към края на трето тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 356.4 млн. лева (26.5%) до 1.70 млрд. лева при 1.34 млрд. лева към септември миналата година, а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти  намаляват с 47.5 млн. лева до 405.6 млн. лева при 453.2 млн. лева към края на септември миналата година. Спрямо юни тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 85.2 млн. лева, а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 4.3 млн. лева. Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 51.7 млн. лева до 798.3 млн. лева към септември тази година при 850 млн. лева към края на септември 2022-а. В сравнение с юни тази година активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 8.8 млн. лева.

Към края на септември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на българските инвестиционни фондове расте до 58.5% при 50.7% към септември 2022 г. и 57.2% към юни тази година. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 27.5% от общата сума на активите към септември при относителен дял от 32.1% към септември миналата година и 28.6% към юни тази година.

Към края на трето тримесечие

основен дял във валутната структура на активите на българските инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева

67.2% и в евро – 28.5%, при съответно 63.1% и 32.3% към септември миналата година. Към юни тази година активите, деноминирани в български лева, са 66.9%, а тези в евро – 28.8 на сто.

Географската структура на ценните книжа в активите на бъргарскитете инвестиционни фондове показва, че към септември вложенията в България се увеличават на годишна база с 207.1 млн. лева до 1.50 млрд. лева при 1.30 млрд. лева към края на септември 2022 г., а в останалите държави от Европейския съюз – с 89.6 млн. лева, до 1.05 млрд. лева при 960.9 млн. лева към края на септември миналата година. В сравнение с юни тази година инвестициите в България се увеличават с 82.9 млн. лева, а в останалите държави от Европейския съюз – с 8.8 млн. лева. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 54.4% към септември при 52.6% към края на септември миналата година и 53.2% към юни тази година. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември, е 38% при 39% към края на септември миналата година и 39% към юни тази година.

* При БВП в размер на 186.94 млрд. лева за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 167.81 млрд. лева за 2022 г. (данни на НСИ от 19 октомври 2023 г.)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст