ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Шелли Груп” ще се преобразува от акционерно в европейско дружество

бизнес

„Шелли Груп“ АД, доставчик на IoT решения и решения за интелигентна сградна автоматизация, ще направи промени в мениджмънта на дружеството. Това става ясно от поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 18 декември.
Проектът за решение предвижда освобождаване на Грегор Биелер и избор на Кристоф Виланек за член на съвета на директорите, с мандат действащия борд или до 5 януари 2026 година.
Акционерите ще определят и размера на възнагражденията на новоизбрания член на борда.

Ще се приемат и промени в политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Размерът му ще бъде в зависимост от позицията, която заеме в борда. Ако е изпълнителен директор брутното месечно възнаграждение ще е 25 000 евро (48 895.75 лева).

Общо 10 000 евро (19 558.3 лева) ще е постоянното брутно основно месечно възнаграждение и 2000 евро (3911.66 лева) постоянно брутно допълнително месечно възнаграждение за участие в редовно заседание на съвета на директорите, изплащано еднократно за месеца, в който се е провело присъственото заседание – при заемането на позицията на председател на съвета на директорите.

При заемането на друга позиция в съвета на директорите Виланек ще получава по 2556.45 евро (5000 лева) постоянно брутно месечно възнаграждение.

Ще се гласува и решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на изпълнителните членове на борда на директорите.

Общото събрание на акционерите ще приеме промени в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на съвета на директорите. Общо 25 000 евро (48 895.75 лева) ше е постоянното

брутно месечно възнаграждение за всеки от изпълнителните членове, считано от 1 януари 2024 година.

Акционерите ще обсътя и предложение за започване на процедура по преобразуване на дружеството чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество с регистрация в България в европейско дружество с регистрация в България. В случая ще се приложат чл. 281 и следващите от Търговския закон и чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно устава на европейското дружество (SE). Членовете на съвета на директорите ще бъдат упълномощени да извършат всички и всякакви правни и фактически действия с оглед подготовката на преобразуването. Те ще имат право да превъзлагат всяка от тези дейности на отделни членове от своя състав, както и на трети лица по своя преценка.
„Шелли Груп“ АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. “Шелли Груп” е основана в България. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. Продуктите й вече са познати на над 100 пазара. Акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса” от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст