ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брюксел прие “офертата” ни за актуализиране на бюджетните линии по НПВУ

Европейска комисия еврокомисия ек

България получи положителна оценка от Европейската комисия за промени в бюджетните линии на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С промените се отразява както намаляване на безвъзмездно финансиране от ЕС, така и ограничаване на рисковете от загуба на средства поради физическа невъзможност за изпълнение на проектите в рамките на периода на допустимост – до август 2026 година.

Редовното правителство започна работата по този процес от юли 2023 г., успя да наваксва забавянето и ще го приключи в предвидения срок до края на тази година.

Промените включват

значително намаляване на финансирането

на проекта за закупуване на системи за съхранение на електрическа енергия, както и забавени през последната една година инфраструктурни проекти в областта на железопътния транспорт, управлението на водите и биоразнообразието, държавната администрация и здравеопазването. Шест инвестиции отпадат от НВПУ, като се оценяват възможностите за тяхното финансиране от други източници, включително съответните оперативни програми, които имат срок на допустимост до 2029 година.

Такава актуализация се налага, защото през 2022 г.

Европейската комисия преизчисли алокацията на България с малко под 10 процента  –

от 6 268 706 000 евро на 5 688 778 600 евро. Това съответно се отразява пропорционално и на сумите, които България ще получи в своите искания за плащания. Това е хоризонтален подход към всички държави членки (като за 24 от 27 беше намалено финансирането) и се отнася до отчитането на финалните данни за представянето на националните икономики в кризата от COVID-19, а не до предоговаряне или предаване на нов план или до идентифицирани финансови корекции или нередности.

Настоящата процедура е в рамките на чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 и не допуска промени в реформите по НПВУ, а само по бюджетни линии. Еврокомисията информира и че не е допустимо на този етап увеличение на бюджетни линии въпреки заявените такива намерения от българска страна. България продължава работата по предоговарянето на НПВУ във връзка с обективни обстоятелства по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2021/241 и в съответствие с решенията на Народното събрание.

Предстои Съветът на ЕС да разгледа одобрения от ЕК план и се очаква той да бъде официално приет на следващата среща на министрите на финансите от Европейския съюз.

Четиринадесет са проектите, които ще получат финансиране

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).  При осем от тях има намаление на парите за изпълнението им. Останалите шест остават без промяна във финансирането им.

Така най-голяма е сумата за изграждане на Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE) – 408 265 000 лева.

Общо 205 860 000 лв. са предвидени за „Цифровизация в железопътния транспорт и ERTMS“. За проекта за „Модернизиране на болничните заведения“ са заложени 157 443 419 лева.  Проектът за „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ ще се изпълнява със 112 571 000 лева. В Плана за възстановяване и устойчивост имаи 101 664 000 лв. за „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст