ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Подобряваме транспортната свързаност с Румъния с нови проекти

Работим активно за подобряване на транспортната свързаност между България и Румъния, чрез изграждане на нови мостове над река Дунав, възстановяване на фериботни връзки и осигуряване на ефективно корабоплаване. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков по време на българо-румънска конференция „Обединена Европа – един път към икономическа сигурност и устойчива интеграция“.

„Заедно с Румъния полагаме усилия за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав и за завършването на съвместния проект „FAST Danube“. Предвиждаме през текущия програмен период да бъде закупена допълнителна драгажна техника, което ще разшири капацитета за извършване текуща поддръжка на водния път“, посочи заместник-министърът.

Димитър Недялков изтъкна, че съвместно с Румъния е подаден проект за изготвяне на предпроектно проучване за

изграждане на втори комбиниран, пътен и железопътен, мост над река Дунав при Русе-Гюргево.

Предвижда се финансирането на моста да бъде осигурено по линия на Механизма за свързване на Европа, пакет „Военна мобилност“. В проучването ще бъде направен анализ на различните трасета и точките, от които ще започва мостът съответно в Русе и Гюргево, и ще бъде подпомогнат изборът на техническо решение. В началото на 2024 г. се очаква да стане ясно дали проектът е одобрен за финансиране. Времевият график предвижда подписване на договор с ЕК до средата на 2024 г. и изпълнение до края на 2026 година.

Заместник-министър Недялков отбелязва, че се предвижда третият мост над общия българо-румънски участък над река Дунав да бъде включен в т. нар. „основна мрежа“ и Европейски транспортен коридор „Балтийско море-Черно море-Егейско море“, с разширение до Украйна и Молдова. Коридорът ще осигури връзка между трите морета, превръщайки се в инструмент за развитие на устойчиви и мултимодални товарни и пътнически транспортни потоци.

Обсъдено е и

възстановяването на дейността на фериботната линия Русе-Гюргево.

България и Румъния работят съвместно по реализирането на този проект, който ще допринесе за облекчаване на трафика на българо-румънската граница и за преодоляване на затрудненията на трансграничните превози на пътници и товари между двете страни.

Заместник-министър Димитър Недялков отбеляза, че

България започва изпълнението на автомагистрала „Русе-Велико Търново“.

Магистралата е с дължина около 133 км, разделена на три участъка: Русе-Бяла; обход на Бяла; Бяла-Велико Търново. В края на 2022 г. са подписани договори с избраните изпълнители за проектиране и строителство и за строителен надзор на участъците от Русе до Бяла и Обхода на град Бяла. За третия участък от края на обхода на Бяла до Велико Търново предстои провеждане на процедури за избор на изпълнители за проектиране и строително-монтажни работи и съответно за строителен надзор.

С финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост предстои реализацията и на проект: „Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в жп участък Русе-Каспичан“, който ще подпомогне модернизацията на железопътната инфраструктура в региона, чрез оборудването ѝ със съвременни системи за управление на влаковото движение. Търсят се възможности за осигуряване на финансиране и за изграждане на Интермодален терминал в района на град Русе.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст