ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният външен дълг на България в края на септември намалява

БНБ - сграда кредити евромонети

В същото време дългосрочните задължения нарастват.

Брутният външен дълг на България в края на септември възлиза на 43.95 млрд. евро (46% от БВП*), което е със 132.1 млн. евро по-малко в сравнение с края на септември 2022 г., когато беше 44.08 млрд. евро и 51.4% от БВП на страната. Това е отбелязано в анализ на Българската народна банка.

В края на септември краткосрочните задължения са 8.07 млрд. евро (18.4% от брутния дълг, 8.4% от БВП) и също се понижават – с 498.4 млн. евро спрямо септември миналата година. Тогава тази сума беше 8.57 млрд. евро, като формираше 19.4% от дълга и 10% от БВП на страната.

В същото време дългосрочните задължения нарастват. Те възлизат на 35.88 млрд. евро (81.6% от брутния дълг, 37.5% от БВП), като се повишават с 366.3 млн. евро в сравнение с края на септември миналата година. Тогава тази сума е била 35.51 млрд. евро и е била 80.6% от дълга и 41.4% от БВП на страната.

Към края на септември общо 26.38 млрд. евро (60%) от брутните външни задължения на България са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 79.6% от брутните външни задължения на България

при 79.1% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на септември е  9.08 млрд. евро (9.5% от БВП). Спрямо края на септември миналата година сумата се увеличава с 679 млн. евро. Тогава тя е формирала 9.8% от БВП на страната.

Външните задължения на Централната банка са 2.10 млрд. евро (2.2% от БВП). Те намаляват с 13.1 млн. евро на годишна база. Свива се и делът им от БВП, през септември миналата година той е бил 2.5 процента.

Външният дълг на сектор „Други парични финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) е в размер на 6.76 млрд. евро (7.1% от БВП). Той се увеличава с 622.8 млн. евро спрямо края на септември миналата година. Тогава сумата е била 6.14 млрд. евро при 7.2% от БВП на страната.

Външните задължения на другите сектори са 11.69 млрд. евро (12.2% от БВП). Те намаляват с 1.28 млрд. евро в сравнение със същия месец на миналата година. Тогава те са били в размер на 12.97 млрд. евро при 15.1% от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14.31 млрд. евро

(15% от БВП) в края на септември. То е със 139.4 млн. евро по-малко спрямо края на септември миналата година. Тогава сумата е била 14.45 млрд. евро и 16.8% от БВП на страната. Вътрешнофирменото кредитиране е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32.6% към края на септември при 32.8% година по-рано.

*При БВП в размер на 95.58 млрд. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 85.80 млрд. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 19 октомври 2023 г.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст