ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 4.1 млрд. лева ще бъдат събрани във фонд ,,Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 година

електроенергия

Приходи в размер на 4.143 млрд. лева ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 година. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен от Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове – 2.652 млрд. лева. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута ѝ на обществен доставчик според Закона за енергетиката. От приходите, събрани във фонда, ще бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 0.5 MW и над 0.5 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Предвидено е също така през 2023-та при необходимост фондът да изплаща компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през м. юли 2015 година с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват и приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и от цена „задължение към обществото“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст