ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Природният газ поскъпва с 6,5 процента през декември

КЕВР ще обсъди цената на природния газ за март

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за декември в размер на 87,50 лева /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената е с 6,5 процента по-висока от цената на природния газ през ноември, която беше в размер на 82,12 лв./MWh., но продължава да е по-ниска от цената на европейските газови пазари за декември.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

КЕВР утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за декември. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 30 ноември включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 31,76 процента от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за настоящия месец два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Неговата цена се формира от цената на придобиването като е отчетено и същественото влияние на извършвания виртуален добив/нагнетяване през периода 01.01.2023 година – 30.11.2023 година.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за декември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание на 29 ноември председателят на енергийния регулатор Иван Иванов посочи, че тенденцията за успокояване на индекс TTF на европейската газова борса в Нидерландия ще се отрази благоприятно на решенията на КЕВР за цената на природния газ през следващите месеци. Основни причини за това са високата запълняемост на газохранилищата в цяла Европа и алтернативни маршрути на редица страни в Европа за снабдяване с природен газ. Благоприятни фактори за нашата страна са и предстоящото пускане в експлоатация на газовата връзка София – Ниш на 10 декември 2023 година и на терминала за регазификация край Александруполис, Гърция – на 1 март 2024 година Благодарение на 20-процентно участие на „Булгартрансгаз“ България ще получава от газовия терминал допълнително до 1 млрд. куб. метра природен газ годишно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст