ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нова емисия облигации на TBI Bank с годишна доходност от 10% в евро

облигации

Eмисията облигации на TBI Bank за скандинавския пазар с ISIN NO001303093 няма да се състои. Причината е, че търсената доходност от чуждестранните инвеститори е по-висока от тази, която TBI Bank е склонна да плати. Това обявиха от “Експат Капитал” АД и “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД. 
В същото време обаче – поради силен интерес от български инвеститори към отменената емисия, TBI Bank реши да издаде облигационна емисия на българския пазар с годишна доходност между 9.5% и 10.0% в евро. Минималната инвестиция е 100 000 евро. 
Общата номинална стойност на емисията е от 5 000 000 до 50 000 000 евро (очаквано 10 000 000 евро). Облигациите са лихвоносни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми. 
Падежът им е през 2026 година. Емитентът има право да изплати 1 година преди падеж 100% от главницата по облигациите, заедно с натрупаната лихва, като упражни кол опция (call option). Лихвеният процент е фиксиран, в диапазона 9.5 – 10 процента. 
Предвижда се допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса“ АД в 6-месечен срок след издаването на емисията. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст