ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С 10 000 лв. са увеличени парите, с които хората с увреждания могат да започнат бизнес

Иванка Шалапатова

На 3 декември вече 31 години светът обръща поглед към проблемите на хората с увреждания, но все по-често и към възможностите им да имат своето достойно място в обществото.

С тези думи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова започна приветствието си към хората с уврежданията в деня на техния празник, който се отбелязва днес, на 3 декември.

По данни на Министерството на труда и социалната политика за първите десет месеца на 2023 година общо 5188 са хората с увреждания, започнали работа. Наетите са от различни възрастови групи – от 24 години до над 60-годишна възраст. През тази година в Бюрата по труда средномесечно 10 000 безработни с различна степен на намалена работоспособност търсят работа.

В поздравлението си Шалапатова припомни, че през 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява днешната дата за Международен ден на хората с увреждания с идеята политиците и институциите да се фокусират върху създаването на по-ефективни политики, които да гарантират пълноценен живот на една от най-уязвимите групи в обществото.

Пред 2023 година акцентът е поставен върху напредъка по изпълнението на Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации за преодоляването на неравенствата и осигуряването на по-достоен живот за хората с увреждания.

За съжаление, призна министър Шалапатова, от ООН отчитат, че поради кризите, пред които светът е изправен през последните години, изпълнението на целите до 2030 г. е застрашено. Въпреки това социалният министър подчерта, че вярва, че с общи усилия – на институциите и на гражданския сектор – препятствията ще бъдат преодолени.

Тя обърна внимание, че само преди дни приключило заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, на който ресорните министри одобрили позиция по Директива за създаване на Карта на Европейския съюз за хората с увреждания и Карта за паркиране за лица с увреждания. Идеята на тези карти е да улесни свободното движение на хората с увреждания в Общността, което ще доведе до по-пълноценното им социално включване.

Министър Шалапатова обяви и че Министерството на труда и социалната политика е започнало работа по подготовката на нормативни промени за осигуряването на по-добра и качествена грижа в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

С нейния екип залагат много на развитието, модернизирането и качеството на социалните услуги. Усилено работят за въвеждането на интегриран подход, включващ социалната, образователната и здравната политика, който да бъде приложен към целия жизнен цикъл на човека.

Вече е факт обвързването на финансовата подкрепа за хората с увреждания с линията на бедност, която достига до над 670 000 души. От социалното министерство са предложили за първи път от 2017 г. да бъде увеличена и месечната помощ за деца с трайни увреждания.

Освен това министър Шалапатова отчете, че благодарение на трудовите посредници в Агенцията по заетостта само през 2023 г. над 5000 души с трайни увреждания са започнали работа. Агенцията за хората с увреждания е увеличила от 20 000 лв. на 30 000 лв. средствата за финансиране на собствен бизнес.

Накрая министър Шалапатова завърши поздравлението си към хората с уврежданията с думите, че е убедена, че за да бъде промяната качествена, всяко действие трябва да бъде подчинено на принципа „нищо за Вас, без Вас“.

Тя им пожела да бъдат здрави и да не губят вярата, че могат да променят към по-добро не само своя, но и обществения живот.

Защото само различните променят света, подчерта социалният министър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст