ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Групата Fibank с по-високи общи приходи от банкови операции от началото на годината

Сграда София тех парк на ПИБ Fibank банкови операции

Активите на Групата Fibank (Първа инвестиционна банка) към края на септември достигат 14.08 млрд. лв., като отбелязват увеличение спрямо декември миналата година от 577 млн. лева. По размер на активите „Първа инвестиционна банка“ АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система, сочат данните в консолидирания отчет на кредитната институция.

Депозитите от други клиенти към края на септември са в размер на 11.74 млрд. лв. с нетно увеличение за тази година от 283 млн. лева. И по този показател Групата поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал се увеличава до 1.6 млрд. лв., като расте с 155 млн. лв. от началото на тази година.

Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на третото тримесечие на тази година са в размер на 7.39 млрд. лв., а увеличението спрямо края на миналата година е с 567 млн. лева.

Нетната печалба на Групата за деветмесечието, което завърши в края на септември, е 144.85 млн. лева. Печалбата преди данъчно облагане за същия период е 162.24 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 257.85 млн. лева.

Числата от счетоводния отчет сочат, че общите приходи от банкови операции от началото на годината възлизат на 440.49 млн. лв. (за същия период на миналата година те бяха в размер на  346.10 млн. лв.). Нетният лихвен доход за периода януари – септември е в размер на 300.02 млн. лв. и е с ръст от 88.37 млн. лв. спрямо същия период миналата година. Нетният доход от такси и комисиони е 114.26 млн. лв. и е с 5.73 млн. лв. по-висок спрямо септември година по-рано.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст