ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повече приходи и свити разходи повишават печалбата на “Атоменергоремонт”

"Хюндай" се опасява от нелоялна конкуренция за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй"

Към края на септември паричните постъпления са от ремонтни дейности основно в “АЕЦ – Козлодуй”. 

Към края на септември „Атоменергоремонт“ АД – Козлодуй отчита нетни приходи от продажби на стойност 49.85 млн. лева, като се увеличават с 18.41% на годишна база, четем в счетоводния отчет на фирмата за третото тримесечие. Общо 99.33% от паричните постъпления са от основната дейност – текуща техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствени съоръжения, строително-монтажна и инвестиционна дейност, а останалите са от други услуги. Дружеството отчита и по-високи приходи от лихви в размер на 5.37 млн. лева.

“Атоменергоремонт” АД  беше създадено през 1974 г. за ремонт на оборудването на “АЕЦ – Козлодуй”. През последните десет години фирмата разшири кръга на своите клиенти и дейност, като изпълни редица проекти, свързани с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия. 

“Атоменергоремонт” разполага с производствена база на площадката на “АЕЦ Козлодуй” с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти. Основните дейности, които дружеството извършва са ремонт и възстановяване на турбинно, електро и спомагателно оборудване; шлосеро-монтажни, строително-монтажни и електро-монтажни дейности; производство на нестандартно оборудване, резервни части, съдове, метални конструкции; сервизни дейности и други.   

Основните клиенти, на които фирмата извършва услуги, както и доставчици на материали и услуги, са в страната.

Към края на септември приходите от продажби на  услуги са формирани от извършени ремонтни дейности основно в “АЕЦ – Козлодуй” – 86.18 процента. 

Общите приходи на компанията са се увеличили на годишна база с 15.96 процента. Разходите по дейността й са намалели в края на септември с 5.33 процента.

В крайна сметка „Атоменергоремонт“ приключи деветмесечието с растящ положителен финансов резултат до 21.73 млн. лева при 12.24 млн. лева година по-рано.

Акциите на „Атоменергоремонт“ се търгуват на „Българска фондова борса“. От началото на годината цените им вървят нагоре и от 6.1742 лева през януари стигнаха до 7 лева в момента. Това оценява компанията на 107 485 980 лева.

Към края на септември най-голям акционер в дружеството е „Бултрейд корпорейшън“ ЕООД с дял от 55.20% от капитала. ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД притежава 8.515, ПОД „Топлина“  – 10.76%, ПОД „Бъдеще“  – 8.71 процента. Общо 12.97% са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори.

В средата на юни общото събрание на „Атоменергоремонт“ АД гласува изплащането на дивидент от печалбата за 2022 година. Акционерите си разпределиха сумата от 383 878.50 лева или по 0.025 лева за един брой.

От печалбата за 2021 г. „Атоменергоремонт“ разпредели паричен дивидент в общ размер на 230 327 лева или за една акция бруто по 0.015 лева.

За дивидент от печалбата за 2020 г. бяха заделени общо 230 327 лева или по 0.015 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст