ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на приходите от продажби на готови изделия отчита шивашката фирма “Мизия 96”

пари борса успех

Плевенската фирма “Мизия 96” е един от водещите производители на мъжки облекла в България. Фирмата е експортно-ориентирана, като прави експорт на готови шивашки изделия. Сред клиентите й са утвърдени фирми от Европа и 100% от продукцията на фирмата е предназначена за износ в Германия, Франция, Холандия, Словакия, Испания, Франция като разплащанията са в евро, сочат данните от счетоводния отчет на дружеството.

Доставките на материали и суровини са обезпечени с договори, уточниха от компанията.

Оперативният финансов резултат на плевенската фабрика през миналата година е загуба от 94 хил. лева при печалба от 160 хил. лева година по-рано, отбелязват мениджърите на “Мизия 96”.

Реализираните нетни приходи от продажби на готова продукция обаче се увеличават през деветте месеца като стойност спрямо септември миналата година. Срещу продадени говови изделия фирмата е получила парични постъпления за 13.99 млн. лева. Отчитат се и приходи от финансирания в размер на 44 хил. лева.

Извършените разходи по основната производствена дейност на годишна база също се увеличават, като са 14.08 млн. лева. Финансовите разходи пък са 50 хил. лева. С 485 хил. лева са повече парични средства са похарчени между януари и септември тази година.

Преобладаващата част от материалните запаси се пада на материалите, на които са 63.23 процента. Но размерът им намалява на годишна база.

Търговските и други вземания са от клиенти, данъци за възстановяване. В същото време фирмата има и текущи задължения към доставчици и клиенти за 591 хил. лева. Дългът към персонала пък е за 874 хил. лева.

„Мизия 96“ има дългосрочно задължение към банка – 1.6 млн. лева, и за финансов лизинг.

Фирмата работи по програми за оптимизиране на разходите, най-вече за администрация и управление и за външни услуги. Дружеството поддържа достатъчно парични средства, за да може да погасява текущите си задължения в срок.

Производствената дейност на „Мизия 96“ е екологично чиста и съобразена с изискванията на МОСВ и европейските директиви.

Рискове

Отражение върху дейността и финансовите резултати на „Мизия 96“ оказват и военните действия в Украйна и нарастващите цени на енергоносителите.

Пазарният риск при фирмата е свързан с вероятността на неблагоприятни промени в пазарната конюнктура – ценови равнища на изделията, които се произвеждат, обема на търсене и предлагане, предпочитанията на потребителиет на такъв тип изделия, конкурентната среда.

Дружеството работи с привлечен капитал – кредити за оборотни средства във валута и лева от “УниКредит Булбанк”, „Банска ДСК“ и от “Райфайзенбанк България” – Плевен. 

Дружеството се контролира от “Мизия-95” АД, което има дял от 65.07%, и Христофор Петков Дочев с дял от 13.62% от книжата с право на глас. Останалите акции са собственост на индивидуални инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст