ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

И металургичната ни индустрия се похвали на КОП28 с успехите си

Постиженията на българския бизнес при декарбонизацията на тежката индустрия представиха водещи компании по време на климатичната конференция КОП28 в Дубай. За това информираха от пресцентъра на екологичното министерство.

Днес имаме много интересна дискусия за сектор, който обикновено се сочи като голям източник на емисии. Секторът на металодобива е енергийно и въглеродно интензивен, в него обикновено намаляването на емисиите е много трудно. Това обаче е и сектор, който предлага решения“, подчерта министърът на околната среда и водите Юлиян Попов при откриването на панела, посветен на бизнес успехите ни, на който беше модератор.

Мартин Катинов, мениджър „Енергийни проекти“ в „Аурубис България“ посочи, че медта, която произвеждаме, е жизнено необходима за енергийния преход – за електропроводи, вятърни турбини, електромобили, системи за съхранение. Компанията е сред най-големите потребители на електричество в страната, като голяма част от производството й е електрифицирано.

Той допълни, че следващата стъпка е тази консумация да бъде покрита от устойчива енергия и колкото е възможно повече от собствени възобновяеми енергийни източници. Работата е съсредоточена в няколко ключови области – диверсификация на енергийните ресурси с оптимално използване на слънцето, вятъра, водата и отпадната топлина и замяна на силно емитиращите изкопаеми горива първо с газ, а след това с водород.

Иван Добрев, член на Съвета на директорите на „Холдинг КЦМ 2000“, обясни, че от 2015 година компанията, която е производител на олово, цинк и други метали, е успяла да намали с почти пет пъти емисиите си на серен диоксид чрез иновативен процес за преработка на входящите суровини, използвайки енергията от окисляването на сярата вместо въглерод за гориво. Така тя се използва за стопяване на суровините, а серният диоксид, отделян при този технологичен процес, вместо да се изхвърля в атмосферата, се преобразува в сярна киселина.

Компанията освен това интегрира производствата на олово и цинк и рециклира опасни отпадъци в полезни и ценни материали. Това са метали, които също имат важно място в енергийния преход. Цинкът се използва при галванизацията на фотоволтаичните панели, а оловото е приложимо при оловно-киселинните батерии, които могат да се използват за съхраняване на енергия.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст