ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Конската глава” и “Съдилището” вече са защитени територии

Две нови защитени територии са обявени в обхвата на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян. Това са природната забележителност „Конската глава“, намираща се в землището на село Митовска, община Мадан, и защитената местност „Съдилището“ в землището на село Пловдивци, община Рудозем.

За това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. Те стават защитени със заповеди на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, от края на октомври 2023 година.

Защитените територии опазват местообитания на редки и застрашени растителни и животински видови като Родопски крем, Йорданова камбанка, Червен аполон и Глухар, уникално скално образувание и гнездо на Черен щъркел.
В границите им се предоставят възможности за туризъм, но са абсолютно забранени дейности, водещи до промяна на ландшафта и местообитанията, като например строителство, прокарване на нови пътища, сечи на хралупести дървета, залесяване и въвеждане на неместни за района растителни и животински видове.

В териториалния обхват на РИОСВ – Смолян, с цел опазването и съхраняването на забележителни скални форми, водопади, пещери, исторически места, вековни гори, ендемични и защитени растителни и животински видове, са обявени общо 63 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, уреждащ тяхната категоризация, предназначение, режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

За опазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, пещери, водопади, находища на защитени и ендемични видове и други природни богатства с изключителна стойност и значение за науката и културата, на територията на РИОСВ – Смолян са обявени 27 природни забележителности, голяма част от които са предпочитани туристически дестинации с принос за развитието на екологосъобразния туризъм в Родопите.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст