ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на Групата “ЦКБ” расте през третото тримесечие с 283% до 64.46 млн. лв.

Финансовият резултат на Групата „Централна кооперативна банка“ през третото тримесечие е нетна печалба от 64.46 млн. лева. На годишна база тя расте с 283.5 процента, сочат числата в междинния консолидиран финансов отчет на кредитната институция. Банковата група включва “Централна кооперативна банка” – София – универсална търговска банка, която е лицензирана да извършва всички банкови операции в страната и чужбина. Тя притежава 87.35% от капитала на „Централна кооперативна банка“ – Скопие и 100% от акциите с право на глас в управляващото дружество „ЦКБ асет мениджмънт“ ЕАД. Разходите за дейността на Групата в края на третото тримесечие нарастват с 1.16% спрямо същия период на миналата година и възлизат на 116.04 млн. лева. В края на септември активите на Групата „Централна кооперативна банка“ са на стойност 8.34 млрд. лева. Те нарастват и на годишна, и спрямо второто тримесечие тази година. В края на третото тримесечие предоставените кредити и аванси на клиенти формират 39.44% от общите активи на ЦКБ на консолидирана основа. И на годишна, и на тримесечна база, има спад по този показател. В края на деветия месец общата стойност на задълженията на ЦКБ на консолидирана основа е 7.60 млрд. лева, като има повишение и на годишна, и на тримесечна база. Основната част от тези суми – над 98%, са задълженията към граждани, предприятия и нефинансови институции. Групата поддържа стабилна структура на привлечените средства, която й позволява независимост от външно финансиране по време на флунктуации на финансовите пазари.   Рискове От ЦКБ отбелязват, че потенциални негативни ефекти биха настъпили, ако военните действия на територията на Украйна и Израел ескалират допълнително и икономиките от еврозоната навлязат в процес на трайна рецесия през тази и следващата година. Основен акционер в банката е „ЦКБ Груп“ ЕАД с дял 61.05 процента. “Химимпорт” АД има дял от 8.24 процента, ЗАД „Армеец“ – 7.07 на сто, а УПФ „Съгласие“ – 6.98 процента. Към края на второто тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст