ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 3800 домакинства във Видин се сдобиха с екологични печки

Видин

Над 3800 домакинства в община Видин замениха своите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови екологични печки, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.
Това стана възможно, чрез финансирането по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“.

„Това е изключително важен проект, не само за общината, но и за нашия град и за държавата. Чистотата на въздуха и екологията са основни приоритети на Европейския съюз. Вярвам, че с този проект ще се създадат условия Видин да стане по-чист и по-красив град“, заяви заместник-кметът по европейските политики и инвестиции Десислава Тодорова.

Екологичните ползи от проекта са свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, което е един от основните източници на замърсяване. Изпълнението на дейностите има и социално-икономически ползи – по-добро качество на живот на населението на общината, както и повишена осведоменост по темите за опазване чистотата на въздуха.

Проектът се реализира на два етапа. През първия етап фокусът беше върху действия за подготовката на инвестициите. През втория етап общината реализира същинските инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите
отоплителни системи.

Подадени са над 6380 заявления от домакинства, желаещи да подменят старите си уреди с нови екологични устройства, използващи за отопление пелети и електрическа енергия.
Домакинствата, които се възползваха от европейската подкрепа за модерно екологично отопление получават гаранция, гаранционно обслужване и еднократен годишен технически преглед на предоставената и монтирана техника.

Старото отоплително оборудване на твърдо гориво е демонтирано и предоставено за рециклиране на лица, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали. В крайна сметка са демонтирани и предадени за вторично оползотворяване общо 4940 стари отоплителни устройства.

Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“. Общата стойност на проекта е 15.8 млн. лева, от които: европейско съфинансиране – 13.4 млн. лева и национално съфинансиране – близо 2.4 млн. лева.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст