ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Утвърдени са плановете, разработени по оперативна програма, за опазване на прилепите и леопардовия смок у нас

Утвърдени са Плановете за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи и леопардовия смок в България. За това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Документите са разработени по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, а основната му цел е опазване и подобряване на природозащитното състояние на видовете и техните местообитания в България, чрез предприемане на необходимите действия.

Прилепите са едни от най-уязвимите групи бозайници в Европа. От ключово значение за опазване на пещеролюбивите видове прилепи е състоянието на техните убежища – най-често естествени пещери, минни галерии и по-рядко постройки, направени от човека. Те използват тези убежища през всички етапи на своя годишен жизнен цикъл, като образуването на многобройни колонии (летни размножителни и зимни) ги прави особено уязвими към вандализъм.

Важни фактори, оказващи въздействие върху статуса на популациите, са и състоянието на ловните територии, използването на препарати против насекоми, както и драстично намаляващото им изобилие, урбанизацията.

Предмет на Плана за действие са десет вида прилепи, живеещи в подземни местообитания в Република България и техните популации, а те са именно Подковонос на Мехели, Малък подковонос, Голям подковонос, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Голям нощник, Остроух нощник, Трицветен нощник, Дългопръст нощник и Пещерен дългокрил.

Леопардовият смок е неотровна змия със средни размери и атрактивна окраска. Името на вида произлиза от оцветяването на петнистата форма, която е и по-често срещана в България. Леопардовият смок обитава обрасли с треви и храсти сухи и топли скалисти местности. През лятото е активен главно през нощта, а през деня се укрива под камъни или храсти. Храни се главно с дребни гризачи и насекомоядни, по-рядко с гущери, малки на птици и други.

Този вид смок е с висок природозащитен статут, както в международен, така и в национален мащаб. На международно ниво леопардовият смок е в червения списък на Международния съюз за защита на природата, както и в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания. На национално ниво видът е включен в Червената книга на България – категория „Застрашен“ и е защитен по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Някои от основните заплахи за Леопардовия смок са пътища, пожари, сечи, строежи, разораване на пасища, бракониерство.

В документите са разгледани подробно основните заплахи за видовете, предприетите мерки за опазване, както и необходимите природозащитни действия, които са планирани за 10-годишния период на изпълнението на Плана за действие.

Утвърдените от Министъра на околната среда и водите – Юлиян Попов, Планове за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България може да се намерят тук – на интернет страницата на Министерството, секция „Планове за действия“, раздел „Бозайници“ и раздел „Влечуги“.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст