ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АБЗ с практични съвети за застраховките “Домашно имущество”

ЗАД „Армеец“ удължава промоционалните цени по имуществените си застраховки

Полезната за потребителите информация е събрана в практическо ръководство

Природните бедствия стават все по-често и са все по-разрушителни, но делът на застрахованите имоти у нас остава незначителен, далеч по-нисък от средните за Европа нива. Тази ситуация има негативни последици както за собствениците, така и цялото ни общество. Един от способите за позитивна промяна е повишаване на информираността и застрахователната грамотност и Асоциацията на българските застрахователи активно работи в тази насока.

Ръководството „Практични съвети: Застраховки „Домашно имущество“ идва като продължение на информационната кампания на асоциацията с фокус върху имущественото застраховане и съдържа полезна за потребителите информация, поднесена по ясен и достъпен начин. В публикацията се коментират ползите и смисъла от имотните застраховки, а акцентът е поставен върху необходимостта от информиран избор на подходяща за личната ситуация имотна застраховка като водещо условие за потребителска удовлетвореност. 

Представени са основните видове имотни застраховки, предлагани на пазара и техните специфики, като детайлно се разглеждат параметрите и условията, на които трябва да се обърне внимание при сключване на застраховка за дома. Въпросът „какво да правим при щета“ също намира място в публикацията с информация как да се постъпи в случай на рисково събитие и как се завежда претенция за обезщетение и как то се изплаща. 

Асоциацията на българските застрахователи e учредена през 1992 година. Тя има водеща позиция при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор, защита правата и интересите на бранша, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите по въпроси от общ интерес. През годините на своето съществуване АБЗ се превърна в обединяващо звено за участниците на пазара на финансови услуги.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст