ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

От ИПИ показват какво става с общината ви, ако получи 1/5 от приходите от подоходното облагане

От Института за пазарна икономика (ИПИ) имат обновената страница www.dvenasto.bg, посветена на кампанията „2% в твоята община“.

В рамките на тази кампания от ИПИ предлагат преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Така 2% от доходите на българските граждани, или над 900 млн. лв. през 2022 г., биха останали в общинските бюджети. Според експертите от Института за пазарна икономика това е най-правилната стъпка в посока към реална фискална децентрализация.

Фискалната децентрализация почива на два основни принципа – „местно самоуправление” и „субсидиарност”. Първото понятие се свързва с правото и реалната способност на местните власти да управляват съществена част от обществените дела на своя отговорност, а второто – със схващането, че проблемите се решават най-бързо, лесно и ефективно на възможно най-ниското ниво, на което могат да бъдат решени, уточняват експертите на сайта на Института за пазарна икономика.

На обновената страница www.dvenasto.bg може да откриете кратък финансов профил на всяка една община в страната, който включва информация за разходите по бюджета на общината, размера на собствените приходи и техния дял от общия бюджет, както и данни за общинския дълг.

Освен това може да намерите и данни за населението, броя на заетите лица и средната работна заплата, на база на които е направена и оценка на общо платения данък върху доходите от всички заети в рамките на общината и съответно очаквани приходи за общината при преотстъпване на 1/5 от приходите.
Изчисленията на ИПИ показват, че ефектът от реформата би се равнявал на над 900 млн. лв.
допълнителен приход за общините (оценка за 2022 година). Това означава, че собствените приходи на общините биха се увеличили с близо 30%, като интерактивната страница позволява този ефект да се проследи община по община.

Например, избирате община Плевен. И получавате следната информация: Според последните официални данни в Плевен работят 48246 души, чиято средна месечна заплата възлиза на 1240 лева. При възприемане на идеята за преотстъпване на една пета от постъпленията от данък общ доход, се очаква собствените приходи на Плевен да нараснат с 13 713 000 лева. Това е увеличение с 30.5% спрямо сегашните 44 939 000 лева.

Детайлен преглед на страницата www.dvenasto.bg показва, че всички общини биха спечелили от реформата, тоест всички ще получат допълнителелен приход, уточняват от Института за пазарна икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст