ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 16 млн. лв. допълнително за училища, талантливи деца, спортни площадки и детски градини

Правителството одобри допълнителни трансфери от 3 668 544 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието.
Основните средства са по „Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”. Става въпрос за 3 010 500 лв., които са за техническо обезпечаване на учебния процес – за закупуване на дисплеи или лаптопи за 291 училища и 170 603 лв. се отпускат за внедряване на софтуер за професионално обучение в 32 общински училища.

За изграждане или доизграждане на WiFi мрежи в 64 общински училища се предоставят 457 441 лева.

По националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 30 000 лева за изготвяне на учебно помагало по български език за прогимназиален етап за ученици, търсещи или получили закрила и мигранти.

Правителството одобри и допълнителни 4 179 000 лева за финансово осигуряване на общините за представителни изяви по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Целта на тази програма е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието на учениците в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности, и за изява на придобитите от тях умения.

По програмата за учебната 2023/2024 година по модул „Изкуства“ са включени 1235 училища, в които са създадени 2514 групи с 29 684 ученици, а по модул „Спорт“ – 1224 училища, в които има 2377 спортни отбори с 32 329 ученици.

За да се популяризират творческите и спортните занимания на учениците ще бъдат проведени представителни изяви на училища, работещи по националната програма, в дните преди Коледа.

Изявите на учениците ще се организират от общините в салони на читалища и в спортни зали със съдействието на регионалните управления на образованието.

Министерският съвет одобри и 328 995 лева за изплащане на 328 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 година.

От тях 249 345 лв. се предоставят по бюджетите на 37 общини след постъпили искания в Министерството на образованието и науката за изплащане на 236 стипендии за 2023 г.

Други 6 480 лв. са за стипендии след издадени заповеди на министъра на образованието и науката за ученици в частни училища.

По бюджета на МОН са одобрени 73 170 лв. за изплащането на 86 стипендии на ученици от държавни училища, финансирани от образователното министерство.

Учениците с изявени дарби имат право да получават по 135 лева месечно стипендия. Тя се отпуска на ученици от VIII до XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2023 година.

Правителството одобри и 4 900 935 лв. за дейности по Програмата за изграждане на нови спортни площадки и за основен ремонт на съществуващи такива в държавните и общинските училища. Средствата са за одобрени проекти за 35 училища.

С 4 085 581 лв. ще бъдат изградени 26 нови площадки, а с останалите средства ще бъде направен основен ремонт на 9 площадки.

По този начин над 21 500 ученици, обучаващи се в одобрените образователни институции, ще разполагат със съвременни условия за спорт на открито.

Още 7 561 093 лв. ще бъдат преведени по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година. По-голямата част от средствата (7 368 690 лв.) се отпускат 20 общини, за да финансират дейностите по проектите на образователните институции в тях. Това са Сандански, Сунгурларе, Аксаково, Варна, Велико Търново, Враца, Козлодуй, Кърджали, Вършец, Радомир, Червен бряг, Асеновград, Пловдив, Родопи, Русе, Котел, Нова Загора, Сливен, Самоков и Стара Загора.

Държавната Професионална гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня” в Стара Загора се подкрепя със 192 403 лева.

Целта на програмата е да се намали недостигът на свободни места в образователните институции и да се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Също така ще се подпомогне успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и организирането на едносменен режим на учебния ден.

Правителството одобри изплащане на 761 887 лв. за строеж на две нови детски градини в село Свобода, община Чирпан, и в село Гълъбец, община Поморие. Средствата по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. се изплащат след представени документи за направени разходи в различните етапи на строителство.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, да бъде намален недостигът на места и да се осигури възможност за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Реализирането на програмата създава условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

Изплатените до момента средства по Програмата са в размер на 101 822 402 лева. В 34 детски градини са разкрити 1760 нови места, а в 18 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст