ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕС подготвя първия по рода си законодателен акт за здравето на почвите

ЗемеделиеПоле

На последното за тази година заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда ресорните министрите проведоха ориентационен дебат по предложението за Директива относно мониторинга и устойчивостта на почвите, която ще е първия по рода си законодателен акт на Съюза за здравето на почвите. Ръководител на българската делегация е министър Юлиян Попов.  

Ключов елемент от предложението е определянето на дългосрочна цел всички почвени екосистеми в ЕС да бъдат в добро състояние до 2050 г., в съответствие със стратегията на Евросъюза за почвите до 2030 година. Всички делегации изразиха подкрепа за заложените цели. Общо бе разбирането, че предоставянето на гъвкавост е от ключово значение, за да се вземат предвид специфичните национални и регионални характеристики на почвите и да се даде възможност за адаптиране на съществуващите национални системи на всяка страна членка за мониторинг към разпоредбите на предложението.

България подкрепи концепцията за създаване на рамка за мониторинг и на условия за действия за устойчиво управление на почвите и за преодоляване на щетите, произтичащи от увреждането на почвите. „Бъдещата рамка за мониторинг ще има значителен принос за спиране на процесите на деградация и ще стимулира научни и промишлени изследвания, които ще спомогнат за анализ на тенденциите в управлението на сушите и бедствията и устойчивостта спрямо тези явления“, подчерта министърът на околната среда и водите  Юлиан Попов. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст