Депутатите приеха на второ четене бюджетите на социалното, здравното и просветното министерствa

великден, гласуване, парламент, рекламата на хазарт

Депутатите приеха на второ четене бюджетите на социалното, здравното и просветното министерства.

За Министерството на труда и социалната политика са предвидени приходи, помощи и дарения от 47 000 000 лева, разходите са 2 862 221 000 лева. По повод критиките на депутати от опозицията за парите за социални разходи финансовият министър Асен Василев, подчерта че най-голямото увеличение на бюджета на социалното министерство се е случило през последните две години.

Председателят на бюджетната комисия и депутат от ДПС Йордан Цонев поиска прекратяване на дебата и мнозинството гласува “за“. Цонев упрекна опозицията, че злоупотребява с правото на изказвания. Това предизвика реакция от Цончо Ганев от „Възраждане“ и последва размяна и на реплики.

В бюджета на Министерството на здравеопазването за догодина са предвидени приходи от 39 285 000 лева, разходи – 1 058 723 000 лева, като за персонал са заделени 514 628 600 лева. Здравното министерство предоставя възмездно на общински и здравни лечебни заведения – търговски дружества, както и на такива със смесено държавно и общинско участие, средства по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 45 65“ за закупуване през 2024 година на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените суми на месечни вноски. Предоставените средства са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановените през 2024 година постъпления по фонда.

Не бе прието предложението на БСП да се отпуснат З5 млн. лева за финансиране на профилактични програми за репродуктивно здраве при жени и мъже между 20 и 39 години. Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов обясни, че дори и да бъдат одобрени, тези пари няма да бъдат изразходвани по предназначение, защото още няма програми.

За Министерството на образованието и науката за разчетени приходи, помощи и дарения за 9 300 000 лева., разходи – 1 133 225 200 лева.

Субсидията в бюджета на МОН за Тракийския научен институт в България е 100 000 лева, за Добруджанския научен институт – 100 000 лева, същата сума е записана и за Македонския научен институт.

Трансферите от бюджета на МОН за БАН и висшите държавни училища са за общо 979 079 000 лева. В трансфера за СУ “Св. Климент Охридски“ са включени средства в размер на 355 100 лева за осигуряване дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория. В бюджета за вузовете средствата за персонал са 142 460 500 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст