Кабинетът одобри промени по бюджета на здравното министерство за над 11 млн. лева

министерство на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. с общо 11 479 890 лева.

Една част от парите е с цел увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД. Става въпрос за парична вноска в размер на 3 450 000 лева (с ДДС).

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за закупуване на нов апарат за Еднофотонна емисионна томография поради необходимостта от подмяна на стария, който дава отклонения в работата си.

Основните направления, в които ще се използва новият апарат, са педиатрията и онкологията. Ще се създадат условия на по-добра диагностика в областта на нефрологията и урологията за най-малките педиатричните пациенти.
Друга част от парите са за увеличаване капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И. Пирогов” ЕАД. Те са по второ постановление за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер до 2 187 490 лв. за увеличаване на капитала на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов’“ ЕАД.

Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на до 2 187 490 броя нови поименни акции с номинална стойност един лев всяка.

Със средствата от увеличението ще се индексират цените по договори за преустройство, ремонтни дейности, подмяна на асансьори за Клиниката по урология към „УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД.

Третото постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. е във връзка с увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД чрез парична вноска в размер на 5 842 400 лева (с ДДС).

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за индексиране на цената на договор за изграждането на новия болничен блок на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД съгласно методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст