През 2024 г. ще има регионални инвестиции в България от ОП “Развитие на регионите” 2021-2027

строеж-ремонт-модернизация-път-пътища петрохан

Предвижда се строителство на зарядни станции за автомобили от догодина

През 2024 г. ще видим началото на регионалните инвестиции в България с европейско финансиране от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 година. Целта ѝ е Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Ангелина Бонева. Тя участва в конференция по проекта на БТА „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, популяризиращ европейските политики по сближаване в България и на Балканите.

Заместник-министър Бонева информира, че бюджетът на програмата е в размер на над 3.5 млрд. лв., които ще се вложат в регионите на страната чрез интегрирани териториални инвестиции и стратегии. Така има възможност при изпълнението на проектите да се кандидатства за евросредства от ОПРР и още пет европейски програми, за да се постигне по-мащабен ефект, променящ цялостно средата на живот по места. Тя посочи конкретен пример – обособяване на индустриална зона в дадена община, за чиято инфраструктура може да се разчита на средства от ПРР 2021-2027 г., а с финансиране от програмата за развитие на човешките ресурси да се подготвят необходимите кадри за производствата.

По първата пилотна покана, която приключи през месец септември, са подадени

165 концепции за интегрирани териториални инвестиции от цялата страна,

като заявените суми по тях надхвърлят 4 млрд. лв., отбеляза заместник-министър Бонева. Очаква се в началото на следващата година да завърши процесът на обновяване на Регионалните съвети за развитие в шестте района за планиране, които да започнат първична оценка на подадените проектни намерения с оглед избиране на най-приоритетните за региона. „Впечатляващо от подадените заявления е, че на регионално ниво местните общности търсят комплексни решения, които вадят на преден план икономическо развитие, идеите са цялостни, с което се слага край на инвестициите на парче“, коментира още заместник-регионалният министър.

Бонева припомни, че в момента текат последните седмици на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която завършва с над 820 договора за над 3 млрд. лева.

По време на конференцията зам.-министър Ангелина Бонева посочи и

необходимостта от развитие на свързаността на Балканите и България,

защото тя е ключова за отключване потенциала на региона. „Свързаността е пътища и магистрали, но Европа вече говори и за дигитална, енергийна, информационна и сателитна свързаност“, каза тя. Според Бонева общото бъдеще трябва да се гради на талантите, които Балканите трябва най-после активно да привличат, за да може европейските млади хора и глобалната младеж да се заинтересува от региона.  „Научихме се с годините, че имаме нужда от два подхода, вградени в трансграничните ни програми. Единият подход е на стратегическите проекти. Има винаги нужда от инвестиции в стратегически двустранно или тристранно важни проекти. Вторият стълб са по-малките проекти, свързани с образование, култура и съвместни дейности. И двата елемента са вградени в нашите нови трансгранични програми, обясни Бонева.

Заместник-регионалният министър посочи, че през следващата година ще се работи активно и по развитие на електростанциите за зареждане на автомобилите на ток. Вече има разработени програми и осигурено финансиране. Подготвят се съвместни проекти с различни институции, които да позволят в страната да започне по-активно строителство на зарядни станции, за да се насърчи употребата на екологични превозни средства. Един от проектите е съвместно с Електроенергийния системен оператор, който предвижда към всеки трафопост да има зарядна станция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст