“Хидравлични елементи и системи” с по-високи продажби от прогнозата за ноември

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Ямболската фирма „Хидравлични елементи и системи“ АД, която е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа, изпълни прогнозата за продажбите за ноември. Фирмата отчита парични приходи за единадесетия месец в размер на 7.03 млн. лева и с натрупване от началото на годината 81.93 млн. лева. А това означава спад от 9.39% в сравнение със същия период година по-рано.

Ямболската фирма обяви неокончателен финансов резултат за ноември – брутна печалба в размер на 663 хил. лева, а за единадесетте месеца – брутна печалба от 4.99 млн. лева. 

Прогнозите на мениджърите на “Хидравлични елементи и системи” за декември предвиждат продажби в размер на 3.96 млн. лева. А това означава понижението на паричните постъпления с натрупване от началото на годината ще бъде 9.88 процента в сравнение със същия период на миналата година

„Стара планина холд“ контролира 64.53 процента от акциите с право на глас на ямболската фирма. Пенсионните фондове на „Алианц България“ АД имат дял от 11.82 на сто, „СПХ Инвест“ АД притежава 8.28 процента, а свободно търгуваните книжа са 20.20 процента. 

Книжата на „ХЕС“ се търгуват на “Българската фондова борса”. В момента те се предлагат по 5.60 лева за един брой като цената им пада от началото на годината. Това пък оценява водещия производител на хидравлични цилиндри в Източна Европа на 101 885 011 лева пазарна капитализация.

Прогнози

Няма други значими събития от началото на финансовата година, оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет, освен военния конфликт в Украйна и произтичащите от него негативни ефекти върху икономическата активност, търговските отношения, цената на  основните суровини и материали, включително на енергоносителите и инфлацията, отбелязват от фирмата.

На фона на продължаващата несигурност и увеличаващите се негативни перспективи пред българската и европейската икономика, както и значително намаляване на обема на предстоящите за изпълнение поръчки на клиентите и партньорите, очаквания в „ХЕС“ за четвъртото тримесечие са за съществено понижаване на прогнозните резултати като предвиждат приходите от продажби да достигнат 16.7 млн. лева. С прогнозните приходи за второто полугодие на тази година се очаква понижение от около 25 на сто спрямо същия период на миналата година и от приблизително 6 на сто спрямо второто полугодие на 2021-а. Към момента се предвижда на годишна база да се реализират продажби за 2023 г. в размер на 85.3 млн. лева, с което ще е понижение на приходите от около 10.5 на сто спрямо миналата година и увеличение от 20.5 на сто спрямо 2021 година.

Дейността на „Хидравлични елементи и системи“ е експортно ориентирана – основно към страните от Европейския съюз. Прогнозите на ръководството на дружеството по отношение на очакваните продажби са силно повлияни от очакванията за състоянието на икономиките на европейските държави и в частност на машиностроителния сектор. Предприятието е силно обвързано с европейския пазар и всяка негова флуктуация се отразява както на българското машиностроене, така и в частност на „ХЕС“ АД. Предвид експортната ориентираност на компанията, общият макроикономически риск, оказва съществено влияние върху нейната дейност.

През деветмесечието на тази година продажбите за Европейския съюз са били близо 87 на сто от общите приходи на дружеството.

Делът на PALFINGER GROUP от общият обем продажби на „ХЕС“ през деветмесечието е на едно от най-високите си нива за последните пет години, като достига 69.5 процента.

Инвестиции

Предвид категорично затвърдената прогноза за силно негативно развитие на световната икономика и очакванията ни за сериозен спад в поръчките от клиентите на „ХЕС“, коригираните очаквания на фирмата за реализиране на инвестиционни проекти за 2023 г. са до обща стойност от 3.53 млн. лева. Независимо от редуцираните инвестиционни намерения за годината и прехвърляне на част от тези проекти за следващата година, от „ХЕС“ продължават да инвестират в подобряване на инфраструктурата, доставка и модернизация на техника и за подобряване на работната среда и повишаване на ефективността на производството, както и в изграждане на нова фотоволтаична централа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст