ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Домакинствата остават най-активни на кредитния пазар

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп

Нетните вътрешни активи у нас са в размер на 92.90 млрд. лв. в края на ноември. Те се увеличават с 10.3 процента спрямо същия месец на миналата година. За сравнение, годишното повишение през октомври беше с 14.4 на сто. Това става ясно от анализа на Българска народна банка за паричната статистика.

В края на единадесетия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 91.99 млрд. лв. и нараства спрямо ноември година по-рано с 8.7 на сто при 13.3 процента годишно увеличение през октомври тази година.

През ноември вземанията от неправителствения сектор* се увеличават с 11.2 на сто, като достигат 91.81 млрд. лв. в сравнение с 11.5% годишно повишение през октомври.

В края на ноември

кредитите за неправителствения сектор са 89.22 млрд. лв.

(47.7% от БВП**) при 88.34 млрд. лв. към октомври тази година (47.3% от БВП). През ноември  тези суми се увеличават на годишна база с 11.3 на сто, но има забавяне при вземане на пари назаем. Годишното повишение през октомври беше с 11.5 процента.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 108.4 млн. лева (в т. ч. 2.5 млн. лв. през ноември) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

За сравнение, срещу тези заеми стои общата сума от 122.80 млрд. лв. (65.7% от БВП) депозити.

Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, остават най-активни на пазара на кредити

и жилищни, и потребителски.  Заемите, които са взели те са в размер на 38.04 млрд. лв. (20.3% от БВП) в края на ноември. Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 14.9 процента. Прави впечатление, че домакинствата са търсили повече пари назаем. Годишното повишение през октомври беше с 14.3 процента.

За сравнение, депозитите на домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, са общо 77.65 млрд. лв. (41.5% от БВП) в края на ноември.

Към ноември жилищните кредити са общо 19.49 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 20 на сто, с по-висок темп спрямо октомври, когато годишното увеличение беше с 19.2 процента.

Потребителските кредити на домакинствата възлизат на 16.84 млрд. лв. и се увеличават с 11 на сто спрямо ноември миналата година при 10.7 процента годишно повишение през октомври.

На годишна база другите кредити ( включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намаляват с 1.9 процента като достигат 398.9 млн. лева. Темпът на това търсене се свива. Годишното понижение през октомври беше с 1.6 процента.  

Кредитите, които са изтеглили работодателите и самонаети лица, обаче се увеличават – с 2.8 процента на годишна база през ноември и в края на месеца са 463.6 млн. лева. Прави впечатление, че тези кредитополучатели стават по-активни. Годишното повишение през октомври беше с 2 процента.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 6.3 на сто на годишна база през ноември и в края на месеца достигат 43.76 млрд. лв. (23.4% от БВП). Числата от БНБ показват, забавяне на тегленето на заеми от тези фирми. Годишното повишение през октомври беше със  7.3 процента.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 7.41 млрд. лв. (4% от БВП) в края на ноември. В сравнение с ноември миналата година тези суми се увеличават с 25.8 процента, което показват засилен интерес към вземане на пари назаем. За сравнение, годишното повишение през октомври беше с 25.4 процента.

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

** При БВП за 2023 г. в размер на 186.94 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст