ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЕВР одобри новите цени на водата

КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране сграда

Комисията на енергийно и водно регулиране в специализиран състав “ВиК” прие решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2024 година. Процедурата се провежда по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на 38 ВиК оператора – 27 регионални държавни дружества, четири общински и седем частни оператора. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2024 година. Един от факторите за изменение на цените е приложения по нормативно определена методология инфлационен индекс, за периода от одобряването на бизнес плановете до приемането на сегашното решение. Причина за ценовите корекции е и обстоятелството, че Комисията намали утвърдените по бизнес плановете за 2023 година цени на редица ВиК дружества, поради неизпълнението на инвестициите им и на нивата на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 година. Като ценообразуващ елемент е включено и ежегодното 15% увеличение на заплатите в сектора, което Комисията е длъжна да отчете съгласно подписаното национално споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК Холдинг“ и браншовия синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ.

При приемането на решението за изменението на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услугите за 2023 година Комисията е спазила стриктно предвидената законова процедура. На 29 ноември бяха проведени открито заседание и обществено обсъждане. Покани за участие в него бяха изпратени до МРРБ, „Български ВиК холдинг“, асоциациите по ВиК, Съюза на ВиК операторите в България, общини, национално представените работодателски организации, организации на потребителите и др. В дискусията се включиха единствено от институцията на Омбудсмана, браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и общините Разград и Ловеч. Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст