ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Новите информационни системи на Агенция “Митници” спестяват средства на бизнеса

агенция митници

Процесите по митническо оформяне на внос, износ и транзит са напълно дигитализирани след осъществяването на проект по надграждане на основните митнически информационни системи в Агенция “Митници”.  

С развитието на IT-системите е дадена възможност хартиените документи в основните митнически процеси да бъдат напълно премахнати, а обслужването на операциите да става изцяло в електронна среда.

Българската митническа администрация разви своите системи чрез поетапно въвеждане на институционална архитектура на Агенция „Митници“, като в същото време беше изграден първият частен облак в държавния сектор. Така се постигна висока надеждност, производителност и капацитет на информационните системи.

“Опростяванията вследствие на новите информационни системи в Агенция “Митници” спестяват около 9 млн. лева годишно разходи за труд за икономическите оператори.” Това съобщи в интервю за БТА Кольо Колев, директор на дирекция “Информационни системи и аналитична дейност” в агенцията. 

По думите му около 20 000 предприятия в България внасят стоки от трети страни, а около 10 000 български предприятия изнасят стоки за трети страни (извън Европейския съюз). Общо 45 000 са субектите, които са регистрирани за използване на електронните системи на Агенция “Митници”, като от тях 90 процента са икономически оператори, тоест фирми. 

Информационните системи на агенцията осигуряват 100 процента наличност на услугите, включително тогава, когато се внедряват нови версии на информационните системи за потребителите, няма прекъсване на предоставянето на услугата, отбелязва Кольо Колев. “Това е важно за икономическите оператори, защото знаете, че всяка една вносна или износна операция е свързана с реална логистика, която се планира предварително. Когато информационните системи на Агенция “Митници” работят без прекъсване, няма престой, няма загуби, които да бъдат реализирани от търговския сектор. Нашите изчисления показват, че ако 1 процент от астрономическото време не работят информационните системи, това води до 1 милион евро годишна загуба, така че това са спестени средства за бизнеса”, отбелязва той.

Кольо Колев посочва, че 60 на сто от компаниите смятат, че новите информационни системи водят до опростяване на процедурите и облекчаване на условията за правене на бизнес у нас.

Това се постига с изпълнението на проекта „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“. Той е продължение на предишните две фази на надграждане на БИМИС, също финансирани с европейски средства. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на дейностите е 25 390 974.75 лева, в т.ч. 21 582 328.54 лв. финансиране от ЕС и 3 808 646.21 лв. национално финансиране.

От Агенция “Митници” посочват, че въвеждането на новите системи ще доведе до улесняването на търговията, ще позволи да се ускорят процесите и ще се повиши свързаността между различни системи и модули. Това пък води до подобряване на услугата за икономическите оператори, както и до възможност за по-добър надзор на митническите процедури и респективно по-добра защита на финансовите и икономическите интереси на Евросъюза. С изпълнението на проекта се постига и подобряване на процесите на работа в митническата администрация, което индиректно също подпомага легалния бизнес и гражданите чрез по-бързи услуги, проверки и повишаване на нивото на сигурност и безопасност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст