Природният газ поевтинява с над 11 процента през януари, КЕВР утвърди цената на синьото гориво

КЕВР ще обсъди цената на природния газ за март Кардам отказ

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за януари в размер на 77,60 лева/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 11,31 процента по-ниска от тази през декември, която беше в размер на 87,50 лева/MWh.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за януари. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 декември 2023 г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за януари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 40,33 процента от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за януари договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за януари – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

„Намаляването на цената на природния газ в разгара на отоплителния сезон е добра новина за всички български потребители, които потребявят синьо гориво“, коментира председателят на КЕВР Иван Иванов на откритото заседание на 29 декември 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст