До 5 януари гражданите и фирмите няма да имат достъп до определени услуги на НАП

НАП сграда, нелогично високи материални запаси доходи

До 5 януари в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2023-та и конфигуриране на информационните системи за работа през тази година.

В тази връзка физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със започването на кампанията от 10 януари. В същия ден започва и подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.
От 29 декември е прекратена възможността да се извършват плащания през виртуален ПОС на НАП. Не могат да се правят плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на приходната агенция. Преустановено е плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП за плащане по електронен път, но ще могат да се извършват данъчно-осигурителни вноски чрез банков превод или пощенски запис. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 29 декември 2023 година. 

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 1 март.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 5 януари 2024 година. Справочната информация в този период ще е актуална към 31 декември миналата година. За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Регистрирани лица по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи, ще могат да подават справки-декларации и VIES-декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 5 януари.

Плащанията на здравни вноски от граждани до 5 януари 2024 г ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 5 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 5 януари и тя ще включва всички данни към тази дата. 

Подаването на Декларация образец 7 в периода до 5 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 5 януари.

До 5 януари гражданите и фирмите ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, но с някои изключения.

За посочения период няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават само на хартиен носител в офис на НАП по регистрация. Заедно с това:

-няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;

-няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;

-няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

-няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване; 

-няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст