ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ето какво реши днес Министерският съвет

Правителството предлага д-р Митко Василев за орден „Стара планина” заради приноса му в икономическите отношения между България и Германия

Министерски съвет прие решение, с което предлага на президента да награди с орден „Стара планина” без лента – първа степен Главния управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБТИК) д-р Митко Василев. Мотивите са изключителния му принос за развитие на търговско-икономическите отношения между България и Германия. Инициативата за отличието е на Управителния съвет на ГБТИК.

Заслугите на д-р Василев за развитието на отношенията в областта на икономиката между двете държави имат 30-годишна история. Той има съществена роля в процеса на привличане на германски инвестиции в България.

Германия е търговски партньор №1 за България от 2009 г., през годините се утвърждава като най-големия чуждестранен пазар за страната ни, а през 2022 г. двустранният стокообмен достига рекордните 12,08 млрд. евро. Съществена заслуга за това има Германо-българската индустриално-търговска камара. Тя е най-голямата двустранна камара в България с над 600 фирми членове.

Д-р Василев ще се оттегли като ръководител на ГБИТК в края на месец февруари 2024 г.

Правителството одобри годишен План за оценки на малките и средни предприятия

Правителството одобри годишен План за оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро”, „малки” и „средни” публични предприятия за 2023 г. от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК).

Приетият План обхваща 6 броя от всички „микро”, „малки” и „средни” предприятия с над 50 на сто държавно участие в капитала или в които държавата по друг начин упражнява доминиращо влияние.

Според Закона за публичните предприятия, Агенцията изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

Приети са промени в Наредбата за антидопинговата дейност

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за антидопинговата дейност, приета с ПМС № 5 от 2021 г.

С предложените изменения и допълнения на Наредбата се постига съответствие със Световния антидопингов кодекс и международните стандарти към него. Освен това, се създава актуална и адекватна нормативна рамка за ефективното извършване на антидопинговата дейност в Република България. Създадени са предпоставки за поощряване на честното поведение на спортистите и спортно-техническия персонал. Спортните организации ще бъдат стимулирани за активно участие в превенцията срещу употребата на допинг и повишаване осъзнатостта за негативните последици за здравето от употребата на допинг.

За изпълнението на предложения акт не са необходими допълнителни разходи, трансфери или други плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта, по сметка за средства от ЕС или за сметка на бюджети по държавния бюджет.

Правителството прие и промени в наредбата за санкциите при екозамърсяване. Повече по темата тук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст