ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ремонтират наказването по Закона за електронното управление

Министерски съвет брифинг Александър Йоловски

Тежка неефективност при налагането на санкции по Закона за електронното управление налага промени на разпоредбите в тази насока. От изготвен в ресорното министерство и публикуван за обществено обсъждане проект става ясно, че практически няма работещ механизъм за реализиране на предвидената в закона административнонаказателна отговорност по отношение на нарушителите.

Промените целят създаване на нормативна основа административните органи да могат да делегират свои задължения, на определени от тях длъжностни лица. Министърът на електронното управление има нормативно уредени правомощия за осъществяване на контролна дейност както по ЗЕУ, така и по други закони. В преобладаващия брой разпоредби, уреждащи състав на конкретно административно нарушение, обаче не е регламентирана възможност съответният отговорен субект (в случая административен орган) да делегира възложените му правомощия на определено длъжностно лице от съответната подпомагаща го администрация.

“В тези случаи на практика единствената възможност за административнонаказващия орган (в случая министърът на електронното управление) е да накаже съответния административен орган поради обстоятелството, че е допуснал извършването на съответното административно нарушение. Това до голяма степен препятства реализирането на основната функция на административнонаказателната отговорност – превантивната, както и възможността наложеното наказание да окаже дисциплиниращ ефект върху нарушителя”, мотивират се авторите на проекта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст