ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Чайкафарма” е компанията с най-висока пазарна капитализация на БФБ през 2023 г.

зала на фондова борса акции пари зарчета инвестиционни фондове

Фармацевтичната компания единствена прескочи нивото от един милиард лева

В края на 2023 година “Чайкафарма висококачествените лекарства” АД запазва позицията си на компания с най-голяма пазарна капитализация на „Българска фондова борса“.

Компанията се представи стабилно като финансови резултати, направи и увеличение на капитала си със собствени средства през юни. А интересът на инвеститорите към акциите на тази компания намери отражение в повишение на котировките. Цената на тези книжа нарасна от 15.32 лева в началото на януари миналата година достигна до 17 лева за един брой на 3 януари 2024 година.  Това означава, че пазарната капитализация на „Чайкафарма“ вече е на кота 1 509 600 000 лева.

Основната дейност на „Чайкафарма“ е свързана с производство на лекарства – по патент, и генерични, опаковане (първично и вторично), маркетинг и промоция на медикаменти и развойна дейност. Фирмата има заводи в Пловдив и Варна, но не спира да инвестира в оборудване и разработки на нови лекарства.

Капиталът на компанията в момента е в размер на 84 500 000 лева, разпределен в същия брой акции. Мажоритарният собственик Тихомир Каменов контролира 88% от книжата с право на глас на фармацевтичната компания.

Конкуренцията на БФБ

по показателя “пазарна капитализация” през 2023 година все още е назад. Две компании имат оценка, близка до един милиард лева между януари и декември.

Най-близо до лидера е друга фармацевтична фирма “Софарма“ АД. Компанията плати два пъти дивидент, увеличи капитала си с упражняване на варанти. Дружеството активно изкупува обратно собствени акции. Цената на акциите на „Софарма“ растяха през цялата година като между януари и декември се повишиха от 3.513 лева до 5.64 лева за един брой. Така пазарната й оценка набъбна още до 976 862 671 лева.

Сред трите най-скъпи компании на БФБ отново е и „Шелли Груп“ АД – доставчик на IoT решения и решения за интелигентна сградна автоматизация. Акциите на дружеството се търгуват на „Българската фондова борса“ от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.

Книжата на „Шелли Груп“ са едни от най-успешните за инвеститорите 2023 година. През януари търговията започна от 20.4049 лева за един брой, а в края на декември затвориха борсовата търговия при 47.80 лева. Така пазарната капитализация скочи до 862 835 171 лева. През миналата година акционерите получиха дивидент – по 0.25 лева на акция. Имаше и увеличение на капитала на дружеството чрез публично предлагане на акции, в което имаха право да участват само определена категория инвеститори, а именно – служители на  “Шелли Груп”  АД и негови дъщерни дружества.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст