ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Промени в Закона за горите предвиждат обособяване на Държавна агенция по горите

Работна група започна изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Първото заседание се проведе в Министерството на земеделието и храните. Заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов отбеляза, че промените са в изпълнение на ангажиментите за законодателни инициативи, които са част от Управленската програма на страната ни за периода юни 2023 до декември 2024 година. 

Заместник-министър Маринов заяви, че основната промяна е обособяването на Изпълнителната агенция по горите като самостоятелна Държавна агенция по горите.

Той съобщи, че ще бъдат организирани срещи с всички заинтересовани страни в избрани региони в страната. „Идеята за отделянето на Изпълнителната агенция по горите от Министерство на земеделието и храните  е от три години. През 2022 г. не успя да бъде реализирана и да се изготви законопроект. Темата е изключително важна и отговорна и трябва да има баланс на всички интереси. Надявам се, че ще успеем да я финализираме“, посочи заместник-министър Маринов.

Той изрази надежда, че националната инвентаризация, която също е включена в управленската програма на страната, ще намери място в новия Закон за горите. “Трябва да търсим и решение на проблема с горите в земеделските територии, защото той е от изключително значение за сектора“, подчертава заместник-министърът.

В дискусията взеха участие народният представител Васил Тодев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев, директори на държавни предприятия в страната и Регионални дирекции по горите, представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите, браншови и неправителствени организации от горския сектор.

Всички заинтересовани страни ще могат в 14-дневен срок да изпращат своите предложения за структурата и функциите на новата Държавна агенция по горите. Становищата и мненията ще бъдат обобщени от работната група, а след това ще бъде проведено заседание, на което ще бъдат разгледани детайлно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст