ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брюксел въведе механизъм за корекция на въглеродните емисии по границите

въглеродни емисии въглероден диоксид двуокис

С нарочен регламент Европейският съюз въведе Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, като част от законодателния пакет „Подготвени за цел 55“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Неговата цел е да се предотврати рискът от изместване на въглеродни емисии, което възниква в ситуации, в които по-големите компании изнасят мръсните си производства в други държави и така си спестяват разходите, свързани с политиките в областта на климата. Или ако с внос от тези държави се заменят равностойни продукти, характеризиращи се с по-нисък интензитет на емисии на парникови газове.

Механизмът следва да гарантира, че внасяните продукти са предмет на регулаторна система, при която се прилагат разходи за въглеродните емисии, равностойни на разходите, възникнали съгласно Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, в резултат на което цената на въглеродните емисии е равностойна за внасяните и местните продукти.

По този начин механизмът трябва да укрепи действията в областта на климата в Европа и да подкрепи намаляването на емисиите на парникови газове в трети държави чрез използване на по-ефективни от гледна точка на емисиите технологии от страна на производителите.

От 2026 г., той постепенно ще се превърне в алтернатива на настоящите мерки срещу изтичането на въглеродни емисии. Всички дружества, които внасят в ЕС стоки от трети държави, попадащи в приложение I към Регламента, трябва до 31 януари 2024 г. да подадат доклад към Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите за периода от 1 октомври до 31 декември 2023 година тук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст