ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приключва изплащането на дивидента от печалбата за 2022 година на БАКБ

Пари Уеб Медия Груп

Днес е крайната дата за изплащане от ТБ “Българо-американска кредитна банка” АД – София на паричния дивидент от печалбата за 2022 година.

Решението за разпределение на част от положителния финансов резултат за акционерите на кредитната институция беше взето на общото събрание на дружеството, проведено на 23 май миналата година в София. 

Тогава беше гласуван дивидент за 2022 г. в общ размер на 2 469 131.30 лева или за една акция брутна сума от по 0.10 лева. Размер на дивидента за една акция само за индивидуалните инвеститори е 0.095 лв. след приспадане на данък дивидент.

След изтичане на крайният срок, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2022 г. може да го получи от БАКБ в брой или по банков път, след изрично писмено искане.

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд „Резервен“ на банката.

Печалбата на БАКБ за финансовата 2022 година след данъчно облагане е в размер на 43 663 589.79 лева. Останалата част от нея остава във фонд „Резервен“ на банката.

Най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.68 на сто от капитала. “ЕлТиБиАй Холдингс” ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.74 на сто, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст