ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българският фермерски съюз предлага промени в помощ на земеделския сектор

Земеделие нива посеви

Българският фермерски съюз даде предложения за промени в помощ на земеделците. В своя официална позиция те изброяват какво според тях е нужно да се направи, за да се подобри ситуацията в сектора:

  • Преразглеждането на т.нар. “Зелена сделка”, с оглед националните особености на сектор земеделие в Република България. Земеделците настояват за извършване на задълбочен анализ на сектора, на базата на който да се конкретизират потребностите на земеделските стопани, въз основа на които да бъде адаптирана националната политика, съвместно със заинтересованите страни;
  • Създаване на Гаранционен фонд от държавата към банковите институции за подпомагане на земеделските стопани за краткосрочно, оборотно финансиране;
  • Компенсиране на загубите на земеделските производители от големия ценови срив на пазара, породен от вноса на евтина земеделска продукция от Украйна, както и от сътресенията на международните пазари и промените в климата. Те поясняват, че това може да стане чрез отпускане на държавна помощ, съгласно рамката за държавни помощи, приета от Европейската комисия, която позволява на държавите-членки да отпускат до 280 000 евро на стопанство и до 2,5 милиона евро за малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост и индустрия;
  • Финансовата тежест на държавата да се намали чрез намаляване на тол таксите за превоз на земеделска продукция, чрез намаляване на таксите за фитосанитарен контрол за износ на земеделска продукция и чрез намаляване на акциза върху горивата за производство на земеделска продукция;
  • Приемане на решение на национално и европейско ниво за дерогация на правилата по ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8 и предоставяне на гратисен период от две години без санкции за земеделските стопани и възможност за анализ в този двугодишен период за въздействието от прилагането на горепосочените ДЗЕС;
  • Яснота, прозрачност и публичност при създаването на административните правила за регулиране и контрол на земеделието;
  • Защита на българското производство, с цел осигуряване на продоволствената сигурност на държавата, като приоритет за националната ни сигурност чрез въвеждане на по-строги правила и мерки за контрол на продуктите, пускани на пазара в цялата производствена верига от фермата до трапезата

Припомняме, че вчера премиерът Николай Денков се срещна в Министерския съвет с представителите на браншови организации на земеделски производители. В разговорите участваха също министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и заместник-министрите на финансите Георги Клисурски и Ивайло Яйджиев.

На брифинг след срещата министър-председателят посочи, че трябва да е ясно какво точно се дефинира като критични зони в аграрния сектор, кои са най-пострадалите сектори и съответно как те би трябвало да бъдат подкрепени без да се раздават средства и без отчитане на съответните специфики.

Денков уточни, че е било договорено какви ще са следващите стъпки и какъв да е подходът. Станало е известно, че има три групи проблеми, които трябва да се разгледат:

  • Първият е свързан с непосредствените нужди и необходимостта от ликвидност в съответните стопанства, за да могат да продължат дейността си;
  • Вторият е да се подкрепи Министерството на земеделието и храните по отношение на промените в законите, които се чакат от доста време и трябвало да се навакса с едно изоставането;
  • Третият е свързан със задачи за отстояване на позицията на България на европейско ниво.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст