ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БОНУС ДОМ+ защитава и при катастрофични събития

Никола Памуков,  член на УС и изпълнителен директор на „Булстрад”, с 20 години опит в застраховането и пълна правоспособност  на  отговорен актюер, пред „БАНКЕРЪ”

Господин Памуков, глобалните климатични промени стават все по-опасни за здравето и живота на хората, както и за техните имоти и имущество. Подготвени ли са българите за предизвикателствата от гледна точка покриването на евентуални щети?

– През последните години, вследствие на климатичните промени, се наблюдава увеличение на катастрофичните събития, като буря, градушка, наводнения включително и от проливен дъжд. България не прави изключение от тази тенденция. Почти всяка година има населени места в страната, които са пострадали от такива събития.

За съжаление, в много малко от случаите пострадалото имущество е застраховано. Причините за това са много, но със сигурност между тях е и слабата информираност на хората относно възможностите за застраховане.

Най-песимистичните очаквания на сеизмолозите за България са, че е „време” за разрушително земетресение. Реална ли е опасността според застрахователите?

– България е земетръсна зона и рискът от разрушително земетресение при нас е съществен. Последствията могат да бъдат катастрофални, а тяхното възстановяване би изисквало значителен финансов ресурс. А както виждаме постоянно от случващото се на различни места по света, земетресението е едно от най-разрушителните природни бедствия, които могат да сполетят гражданите.

Каква защита предлага БУЛСТРАД?

 – Безспорно, най-добрият начин да се защитим е застраховката. В края на миналата година БУЛСТРАД разработи и пусна на пазара нова застраховка за домашно имущество – БОНУС ДОМ +. Тя включва покритие срещу вече споменатите опасности, както и срещу такива като пожар, кражба, вандализъм и други. Различните рискове могат да нанесат значителни финансови загуби на всяко домакинство. Затова застраховката БОНУС ДОМ + включва и нови, атрактивни покрития, като например: загуба на доход от наем, разходи за отключване на брави, разходи за преиздаване на документи, отговорност за вреди, причинени от домашен любимец и дори злополука на такъв.

Финансово грамотният българин, който отговорно застрахова имуществото си, винаги си задава въпроса за стабилността  на застрахователя и потенциала му да плаща бързо и справедливо. Къде сте вие?

– Като лидер на пазара по имуществено застраховане, БУЛСТРАД се стреми да предлага най-добрите продукти и със стартирането на застраховка БОНУС ДОМ + вярваме, че сме постигнали целта. За да са сигурни и спокойни, българските домакинства имат нужда от надежден и финансово стабилен застраховател. Като компания с над 60-годишна история, БУЛСТРАД е доказал, че напълно отговаря на тези изисквания и е най-подходящият партньор, на който клиентите могат да разчитат.

БУЛСТРАД е част от голяма международна застрахователна група, което е допълнителна гаранция за професионализъм и финансова стабилност. Компанията може да изпълни своите задължения при всякакви негативни обстоятелства, защитавайки важното за своите клиенти.

Благодарение на нашата клонова мрежа и тази на нашите партньори – застрахователните посредници, застраховка БОНУС ДОМ + е достъпна за продажби във всяка точка на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст