ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кредитирането за частния сектор се ускори леко през октомври и нарасна с 11.5 процента

Министерство на финансите сграда табела, бюджетният дефицит

Кредитирането за частния сектор се ускори леко през октомври и нарасна с 11.5% на годишна база при 11.3% в края на септември. Това показват данните в месечния обзор на българската икономика, който се изготвя от дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи” в Министерството на финансите и представя конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели.  

Ускорението се дължеше както на кредитите за нефинансови предприятия, така и на тези за домакинствата. Годишният темп на нарастване на кредита за фирми се покачи до 7.3% (при 7.1% през септември), като най-голям принос за това имаха дългосрочните кредити. Това съвпадна с благоприятното развитие на краткосрочната бизнес статистика през октомври. 

Кредитът за домакинствата също отбеляза слабо ускорение с годишен растеж от 14.3% при 14% месец по-рано, подкрепен от все още ниските лихвени проценти. Потребителските кредити и тези за покупка на жилища имаха по-висок годишен растеж спрямо месец по-рано съответно от по 10.7% и 19.2 процента. 

В същото време, делът на лошите и преструктурирани кредити в общия портфейл на кредитите за домакинства и нефинансовите предприятия продължи да намалява и достигна 4.4 процента. Среднопретегленият лихвен процент по кредити за нефинансови предприятия се понижи с 39 базисни точки до 4.86% през октомври, докато тези по потребителските и жилищните кредити почти не се промениха през месеца и бяха съответно 8.57% и 2.61 процента. 

Среднопретегленият лихвен процент по срочни депозити на нефинансовите предприятия и домакинствата леко се понижи със 17 базисни точки до 1.91 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст