ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Спадът на приходите от дивиденти сви печалбата на БФБ

БФБ Българска фондова борса сделки оборот

Към края на четвърто тримесечие на миналата година нетният финансов резултат на „Българска фондова борса“ е положителен в размер на 2.04 млн. лв., което се дължи на приходи от дейността и финансовите приходи, надхвърлящи разходите от основна дейност. За сравнение, през 2022 година печалбата на борсовия оператор беше три пъти по-висока –  6.87 млн. лева. Припомняме, че тогава паричните постъпления за БФБ от дивиденти бяха общо за 7.84 млн. лева, докато през миналата година паднаха до 2.84 млн. лева. Тези приходи идват от дъщерните дружества „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД.

По отношение на приходите от основна дейност, „Българска фондова борса“ отчита ръст спрямо същия период на 2022 г. с 427 хил. лева, който се дължи на увеличаване на паричните постъпления от договори с клиенти с 356 хил. лева. Таксите от оперативния сегмент “Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“ нарастват с 395 хил. лв., което е следствие на увеличените на такси за регистрация на дружества.

Финансовите приходи на компанията намаляват в края на четвъртото тримесечие спрямо размера им в края на същото тримесечие на 2022 г. и възлизат на стойност 2.92 млн. лева при 7.84 млн. лева.

По основните разходни пера има ръст от 8 процента спрямо края на 2022 година до 4.66 млн. лева. Нарастване с 204 хил. лева има при похарчените средства за външни услуги. При разходите за персонал също има ръст – от 143 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Сумата на активите на „Българска фондова борса“ към края на четвърто тримесечие е с 3.78 млн. лв. по-ниска от стойността им в края на 2022 година. Текущите активи намаляват с 4.09 млн. лева в резултат на спад при позициите „Други вземания и предплатени разходи“ и „Парични средства и парични еквиваленти“. В края на декември търговските вземания бележат ръст.

Към края на четвърто тримесечие, БФБ е депозирала 1.69 млн. лв. в срочни депозити в банки. Нетекущите задължения на дружеството бележат ръст от 56 на сто спрямо края на 2022 година. Текущите задължения пък нарастват с 876 хил. лева.

Търговия със собствени акции на БФБ

Цената на тези книжа в края на четвъртото тримесечие се повиши спрямо тази в началото с 2.42 лв. за акция – от 9.58 лева за акция на 1 октомври до 12 лева при затваряне на 29 декември 2023 година. Общо между октомври и декември са прехвърлени 224 747 лота в 456 сделки, чийто оборот възлиза на 2 468 170 лева. Броят на прехвърлените книжа е с ръст от 283 процента. Наблюдава се ръст на оборота с 146%, докато броят на сделките намаля с 25.61 на сто.

Търговия с акциите на БФБ имаше в 56 от общо 62 сесии през четвъртото тримесечие.

Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ е 15 500 981 602 лева в края на четвърто тримесечие, което представлява спад от 51 процента в сравнение със стойността от 31 326 120 833 лв. в края на трето тримесечие на 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст