ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Вече има план за действие как да се противодейства на изпирането на пари

пране на пари

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на План за действие за изпълнение на Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма у нас в периода 2023-2027 година.

Стратегията установява приоритетите на страната и определя ключовите действия, чрез които да се изпълнят заложените приоритети.

В документа се взимат предвид констатациите от изготвените през 2023 г. актуализация на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, Оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с виртуални активи и доставчици на услуги за виртуални активи, и Оценка на рисковете от финансиране на тероризъм в сектора на организациите с нестопанска цел.

В стратегията е предвидено, че изпълнението и отчитането й ще се извършват чрез приемане на национален план за действие, в който се формулират индикатори за измерване изпълнението на заложените стратегически приоритети.

В Плана за действие са посочени конкретните дейности, срокове, отговорни органи и институции и необходими ресурси, включително финансови, за изпълнението на Стратегията. Първият посочен държавен орган, съгласно колоната „Отговорна институция“, има задачата да започне процеса на изпълнение или да изпълнява съответните дейности в плана за действие, както и да отчита изпълнението им.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст