ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Безкрайните врътки със законността на ски съоръженията в „Картала“… край нямат

Не му върви на проекта за развитие на ски курорт „Картала“ край Благоевград. Почти две десетилетия след като предишния мажоритарен собственик на дружеството “Прима инвест БГ” ООД – Илия Ризов, успява да спазари придобиването на апетитния имот с тогавашния кмет на града Лазар Причкапов. Срещу обещанието за светло бъдеще, гарантирано от колосални инвестиции в започнатия още през 80-те години на миналия век обект в курортния комплекс “Бодрост”, Ризов се сдобива с 92% от акциите на дружеството, като оставя на общината едва някакви си 8 процента.

Резултатът е потресен: вече 13 години лифтът и влекът продължават да са незаконни, въпреки че Ризов е успял да се сдоби със завидно атрактивен имот. Причината е “проста” – „Картала“  е разположен върху 190 декара от държавния горски фонд, които са били предоставени на община Благоевград с идея тук да се направи ски център. А теренът е в непосредствена близост до Национален парк „Рила“ и резерват „Парангалица“

Преди пет години стана ясно, че лелеяната мечта на Ризов да сътвори „неповторим“ ски курорт се оказва непосилна за него, а

натрупаните през годините дългове го повличат към дъното.

Тогава се наложи на помощ да се притече оръжейна фирма “Армако” АД , която се включи като съсобственик на дружеството и съответно на проекта за превръщането на курорта в ски дестинация.

Това стана след като тя изкупи натрупаните до тогава дългове на дружеството към Българо-американската кредитна банка. Както още през януари 2019 г. „БАНКЕРЪ“ съобщи ставаше дума  за необслужван кредит в размер на  4 125 200 евро, който повече от десет години беше  “висял”  в регистъра на финансовата институция. И въпреки подписаните  осем анекса към първоначалния договор от тогавашния мажоритарен собственик на „Прима Инвест-БГ“ ООД – Ризов, до тогавашната сделка с банката, във финансовата институция  не беше влязъл и лев погашение.

През 2019 г. „Армако“ АД успя да погаси затлачения от години кредит и изтри черната точка от кредитния портфейл на банката. Срещу това тя  стана мажоритарен собственик на терените в „Картала“ , а разпределението на дяловете в „Прима Инвест-БГ“ ООД , се промени така: „Армако-АД“ получи дял от 76.27%, „Прима ФР – Илия Ризов“ (16.30%)  и община Благоевград (7.43 на сто).

В края на миналата година

дружеството прави поредния опит да узакони влека и лифта в курорта

На 28 ноември 2023 г., управителят Ризов внася в РИОСВ – Благоевград  проект на ПУП-План за застрояване за изграждане на фундаменти и ПУП-Парцеларен план за трасе на ски влек и ски лифт в Картала.

Екоинспекцията подлага проекта на преценяване по приложимата процедура по глава 6 от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и на 28 ноември праща писмо до РДГ – Благоевград за издаване на становище по компетентност относно допустимостта на искането.

Ризов разбира, че няма да получи одобрение по леката процедура, която се изчерпва само с едно „допустимо“ от РИОСВ. След като разбира, че ходенето по ръба на закона, не е най-удачният прийом за реализацията на целите му, и ще му се наложи

тепърва да тръгне по трънливия път

на законността. С други думи да плаща на експерти за изготвяне на оценка по въздействие на околната среда, да събира становища от всички имащи отношение по случая институции, като гаранцията за постигането на заветната цел съвсем не е сигурна.

Сблъскал се с всичко това, на 9 януари тази година, Ризов съобщава, че желае прекратяване на започналото административно производство по подаденото уведомление и на следващия ден (10 януари) РИОСВ – Благоевград го прекратява.

Така пътническа въжена линия над курорта Бодрост в местността Картала в землището на село Бистрица остава незаконна поради липса на приключила процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Лифтът е разделен на две части, като за долната лифтова станция има строително разрешително, но без приключила процедура по ОВОС, а за горната станция липсват каквито и да било разрешителни в момента на стартиране на строителството.

След отрицателно становище на дирекцията на Национален парк „Рила“ Министерството на околната среда и водите така и не се произнася по доклада за ОВОС, представен от инвеститора. Според нормативната уредба строително разрешение не може да бъде издадено, когато е налице задължение да се проведе и завърши процедура по ОВОС. Въпреки това разрешение е издадено.

Сред другите нарушения

са липсата на разрешителни за прокарване на временни горски пътища по време на строежа, преустройство на съществуващата ски писти без каквито и да било разрешителни, пускане на лифта в експлоатация преди получаване на официално разрешително за ползване.

Тук е моментът да припомним, че въпреки всичко това, през 2008 г. лифтът беше открит едва ли не с фанфари, но взе, че заседна по средата на трасето. А тогавашният премиер Сергей Станишев, който беше дошъл за откриването… увисна във въздуха.

И така, сагата със законността на съоръженията продължава.

На този етап от Министерството на околната среда и водите са категорични, че няма как процедурата по ОВОС да приключи, тъй като инвестиционното намерение вече е реализирано. И понеже то е незаконно, никой няма представа

как процедурата би могла да бъде приключена законосъобразно.

Не за друго, а защото тя предшества издаването на разрешението за строеж, а не пускането на обекта в експлоатация.

Върховният административен съд също е с вързани ръце, тъй като по някаква странна „случайност“ Окръжната прокуратура в Благоевград на два пъти уж е протестирала отказът на РДНСК – Благоевград да обяви строителните разрешения за нищожни, но винаги е закъснявала с един работен ден. Тоест – не се е случило нищо поради изпуснати процесуални срокове.

Връщането

в историята на този несъстоял се законно ски курорт

е прелюбопитно. То показва, че след като през 2006 г. Община Благоевград издава разрешително за строеж № 232  на Пътническа въжена линия (I етап) – подобект начална лифтова станция и частично трасе, през 2007 г. в МОСВ е внесен доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) относно предложение за изграждане на кабинков лифт, който да обслужва съществуващата ски писта „Бодрост”. Поради съществени пропуски обаче докладът е върнат от МОСВ за доработка, включително и заради липсата на оценка за съвместимост с „Натура 2000” (зони „Рила“ и „Рила-буфер“). И… там си и остава.

Въпреки че хаосът около този проект продължава и той е до болка известен на кметството в Благоевград, това не е попречило през ноември 2022 г. тя да предложи изменение на Общия устройствен план на Общината с цел разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекси в района на лифта.  

Да не говорим за още „детайли“, като например, че през март миналата година общината

прехвърля на ски инвеститора 5 общински декара до лифта

срещу изчислената от оценител сума и в замяна на 7 фирмени квадрата.

След тази абсолютно неравностойна заменка, общината стана собственик на паркинга под лифта, но според местните Ризов си го е заградил, затворил го с бариера и си е събирал… „полагащите“ му се такси.

Нека му е зле. На нас – обитателите на абсурда, познат като „Беззъбата държава“ сага, също…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст