ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Улеснява се работата от разстояние, ще имаме “право на изключване”

Онлайн, Улеснява се работата от разстояние, ще имаме "право на изключване"

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда със 136 гласа “за” и петима “въздържали се”. Предложенията на Министерския съвет са фокусирани върху прецизиране на работата от разстояние, с цел осигуряване на гъвкавост в организацията на труда и сигурност за страните по трудовите правоотношения.

Регулират се аспекти като организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на работа и контрол на работното време. Въведено е “право на изключване” за работници и служители, изпълняващи работа от разстояние, позволяващо им да не отговарят на комуникация от страна на работодателя по време на почивка.

Промените предвиждат и използване на автоматизирана система за отчитане на работно време, като работодателят трябва да предостави данни от нея при искане на работника.

Законопроектът предвижда определянето на мястото на работата от разстояние в трудовия договор,

като това предоставя възможност на работодателите да следят изпълнението на възложените задачи. В същото време, отговорността на работодателите се намалява при трудови злополуки, ако работещият от разстояние не е спазвал правилата за безопасност по време на работа. Промени се въвеждат и в организацията на здравословни и безопасни условия на труд. Текстовете регулират също и отговорността за гарантиране на правилното заплащане на работниците и служителите във веригите от подизпълнители.

Проектът на “Възраждане”, насочен към премахване на шестмесечния срок за обезщетения при незаконни уволнения, не бе приет. Идеята им беше да се премахне шестмесечният срок за изплащане на обезщетения при незаконни уволнения, като обезщетението за оставане без работа при оспорване на уволнението да обхваща целия период, през който работникът е останал без работа – до неговото възстановяване.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст