ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Смарт Органик” ще става публично дружество и увеличава капитала си

зала на фондова борса акции пари зарчета капитал

Компанията очаква да акумулира до 19.6 млн. лева чрез публично предлагане на акции

Мениджърите на производителя на биохрани „Смарт Органик“ АД предлагат фирмата да придобие статут на публично дружество. Това означава да се проведе процедура по прехвърляне на акциите й от пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ на основен пазар на „Българска фондова борса“.

Решение за това ще се вземе от извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 19 март, на което трябва да бъде одобрено прехвърлянето на книжата, както и предложението за увеличение на капитала на фирмата.

Това е първата компания, която се прехвърля от пазар beam на основен пазар на „Българска фондова борса“. Припомняме, че тя направи успешен дебют на фондовата борса през декември 2021 година. Търговията с акции на „Смарт Органик“ на пазар beam започна след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 5 859 000 лева. Тя и стана първата от сектора на биохрани на пазар beam.

От „Смарт Органик“ очакват да акумулират до 19.6 млн. лева чрез публично предлагане на до 1 031 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 19 лв. всяка една. Увеличението ще се извърши след потвърждение от Комисията за финансов надзор на проспект за промяна в капитала на дружеството. Инвестиционен посредник по тази процедура ще бъде „Карол“ АД. Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 500 000 акции.
Акционерите ще гласуват и изменения в устава на „Смарт Органик“ под условие във връзка с увеличението на капитала и решението за придобиване на статут на публично дружеството чрез прехвърлянето на акциите на основен пазар на „БФБ-София“.

Предвижда се освобождаване от длъжност и отговорност на досегашните членове на съвета на директорите и избор на нов борд за петгодишен мандат в състав: Яни Драгов, Боян Джамбазов и Теодора Караджова. Боян Джамбазов се предлага за независим член на съвета на директорите.

„Смарт Органик“ построи нова фабрика в Божурище, която предстои да заработи. Плановете са с парите от увеличението на капитала да бъде изградена още една производствена база за покриване на повишеното търсене на изделията на фирмата.

Цените на акциите на „Смарт Органик“ направиха голям скок през последните дванадесет месеца като поскъпнаха с почти 54% – от 13.511 лева за един брой през февруари пруеди година до 20.80 лева в момента. Пазарната капитализация на дружеството вече е 214 448 000 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст