ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Болниците у нас са твърде много за свиващото се население, твърдят от Института за пазарна икономика

болницалекарилечение

Болниците в България са твърде много за намаляващото население у нас, сочи проучване на Института за пазарна икономика. Според данните му годишно в лечебните заведения се извършват над 2 млн. хоспитализации, като те имат близо 3 млрд. лв. приходи и наемат около 50 000 души персонал. Според Института държавните и общински болници вече са 189 лечебни и това отразява силната насоченост на здравеопазването у нас към болнични услуги.

Изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ) е осъществено с партньорството на информационната база данни на iUX, при което е използвана обобщена информация от счетоводните отчети на държавните и общински лечебни заведения в България.

При проучването е регистрирано, че между държавните и общинските болници се наблюдават големи различия във всички финансови показатели, като в отделни случаи те са в рамките на няколко пъти. Например около 70% от общите разходи се извършват от държавните болници.

От изследването става ясно също, че COVID-19 във финансово отношение се е оказал благоприятно за по-голямата част от лечебните заведения – както приходите, така и печалбите им растат значително след 2019 година. Болниците управляват активи с балансова стойност около 2 млрд. лв. Част от активите са вече амортизирани и не се обновяват. Задълженията през последните години се увеличават слабо, като преобладават краткосрочните задължения, сочи изследването.

От ИПИ отбелязват три начина за постигане на по-ефективна болнична помощ:

Първо, постепенно намаляване на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ и концентрация на услугите и персонала в тях, като се обмисли механизъм за предоставяне на качествени здравни услуги на населението в по-отдалечени места;

Второ, корекция на финансиращия механизъм (клиничните пътеки), което ще позволи справедливо заплащане на дейността спрямо тежестта на случаите в тях

Трето, по-силен финансов контрол върху дейността на болниците с цел ограничаване на възможностите за злоупотреби и нередности.

Тук може да намерите повече информация от анализа „Финансово състояние на българските болници: Приходи и разходи, активи и пасиви на държавните и общински болници“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст