ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Европейската инвестиционна банка ще помага на екологичното министерство да управлява приоритетните си инвестиции

европейската инвестиционна банка ЕИБ


Правителството одобри проект на споразумение между Министерството на околната среда и водите и Европейската инвестиционна банка.

То е за консултантски услуги, като се очаква, че Европейската инвестиционна банка ще осигури експертна подкрепа за ефективно управление и изпълнение на статегическите инвестиции в приоритети „Води“, „Отпадъци“ и „Биологично разнообразие: на програма „Околна среда“ 2021-2027 година.

Споразумението между Министерството на околната среда и водите и Европейската инвестиционна банка е в обхвата на меморандума за разбирателство за подкрепа за проекти на ЕС между финансовата институция и правителството, подписан на 7 юли 2022 година.

Срокът на изпълнение на споразумението е до 1 март 2027 година. То се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – национално съфинансиране, предоставени чрез Приоритет 6 „Техническа помощ“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 година. Въпросната мярка се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и средства от националния бюджет, като общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени е до 81 286 924.49 лева.

Крайният срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е 30.09.2029 г. чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст