ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ОЛП вероятно ще забави темпа си на нарастване през първото тримесечие

лихви понижение централни банки

Основният лихвен процент вероятно ще забави темпа си на нарастване през първото тримесечие на 2024 г. и ще остане близко до стойността си от четвъртото тримесечие. Такава е оценката на финансовите посредници, публикувана в изданието “Финансов сектор: оценки и очаквания” на Министерството на финансите, която намалява спрямо четвъртото тримесечие. Проучването представя очакванията им по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията се осъществява на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества

Като цяло болшинството от финансовите посредници (60%) са посочили, че равнището на основния лихвен процент по-скоро ще се запази на текущите нива, като най-категорични в това мнение са търговските банки. 

Индексът ЛЕОНИА Плюс, който е база за изчисляване на ОЛП за декември 2023 г. възлезе на 3.79 процента при 3.64 процента в края на септември. Очакванията на финансовите посредници са в синхрон с текущата динамика на индекса. След като показателят през последното тримесечие на миналата година се повиши до 3.74 процента при 3.31 на сто за трето, за януари и февруари той остана на едно и също ниво от 3.79 процента. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст