ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повече разходи за възнаграждения отчитат от “Параходство БРП” в края на декември

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп продажби кредити луксозни имоти капитал Приста ойл холдинг смарт органик растеж

Прави впечатление значителното намаление на разходите за дейността на „Параходство Българско речно плаване“ АД – Русе през четвъртото тримесечие. В края на декември те са свити до 22.54 млн. лева, докато преди година фирмата е похарчила 32.62 млн. лева. По-малко са разходите за материали, както и за финансовите разходи. Преди година отрицателните разлики от операции с финансови активи и инструменти на „Параходство БРП“ са били на стойност 15.44 млн. лева. Повече парични средства са платени за външни услуги и за възнаграждения на персонала.

Основната дейност на „Параходство Българско речно плаване“ е свързана с търговско корабоплаване по река Дунав, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства и други.

Нетни приходи от продажби на услуги на„Параходство Българско речно плаване“ през четвъртото тримесечие намаляват до 17.38 млн. лева при 21.93 млн. лева година по-рано. Дружеството отчита и парични постъпления от лихви и от дивиденти.

Свитата дейност е причината компанията да завърши четвъртото тримесечие със загуба от 1. 38 млн. лева. Преди година тя беше на печалба от 2.13 млн. лева.

Рискове

„Параходство Българско речно плаване“ АД извършва международна транспортна дейност на товари по река Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на  международния фрахтови пазар (на транспортни услуги).

Основният фактор е нивото на река Дунав, както и атмосферните условия през периода – валежи (количество, месечно и сезонно разпределение, продължителност и интензитет) и температура, отбелязват от компанията. Нивото на реката влияе пряко както върху количеството товар на съдовете, така и върху скоростта на конвоите, съответно и времето за извършване на превоза.

Приходите на „Параходство Българско речно плаване“ се влияят от множество фактори, но през 2023 година основният фактор продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав.

Единственият елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори, е цената на горивото. Тя е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за седмица напред на база информацията, получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки.

Днес “Параходство Българско речно плаване” е сред големите превозвачи на дунавския транспортен пазар. Компанията обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа, от Сулина и Констанца на Черно море до Майнц на река Рейн.

„Българска корабна компания“ ЕАД, член на надзорния съвет на компанията, е най-големият акционер с дял от 76.15% от капитала. Никой от членовете на управителния съвет няма акции от дружеството, което управляват.

“Параходство Българско речно плаване” разполага със собствен флот, състоящ се от кораби тласкачи, влекачи – маневрени и спомагателни, фериботна платформа “Бдин” за превоз на пътници и моторни превозни средства и пътнически кораби за разходка. Компанията притежава и шлепове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст