ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отписват “Ямболен” от регистъра на публичните дружества

публичните дружества застраховане мениджъри застрахователи

Отписване на “Ямболен” АД от регистъра на публичните дружества ще обсъдят акционерите на извънредно общо събрание на компанията на 20 март в Ямбол. 

Мениджърите предлагат още гласуване на решение за промяна на предмета на дейност на “Ямболен”. Това ще стане при условие, че общото събрание вземе решение за отписване на фирмата от регистъра на публичните дружества и КФН не откаже отписването.

В дневния ред е и точката за прекратяване на мандата на Одитния комитет и за отмяна на правилата за неговата работа, приети на общо събрание на акционерите, ако се вземе решение за отписване.

В този случай ще се гласуват и промени в устава на дружеството.

Припомняме, че “Еникорп” АД – София направи търгово предложение за изкупуване на акциите на другите акционери. Офертата е приета от трима притежатели на такива книжа, които са продали 45 154 акции. В резултат общият размер на дялово участие на търговия предложител в капитала след приключване на процедурата възлиза на 1 151 309 акции, представляващи 94.192% от капитала на дружеството и от гласовете в общото събрание на акционерите на “Ямболен”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст